Jste v sekci:

Přijďte za tři týdny

2012-09-07

Na Svatého Václava 28. září se bude v jedenáct hodin ráno u Památníku zahraničních letců na hlavním hřbitově v Prostějově konat událost, na kterou všechny zveme.

Díky penězům odkázaným navigátorem československé 311. bombardovací perutě plk. Vilémem Kaudersem, vyznameným Vojenským křížem, iniciovala 9. odbočka Svazu letců Plumlov letos v létě rekonstrukci Památníku zahraničních letců na hřbitově v Prostějově. Během ní byly k devadesáti osmi urnám obsahujícím hlínu z hrobů vloženým v červnu 1998 přidány dvě urny s popelem pplk. Václava Haňky a plk. Františka Vocetky.

Z 98 uren s hlínou je 96 identifikováno a dvě obsahují prsť z 64 hrobů podle seznamu vypracovaného generálmajorem Aloisem Šiškou. Sto padesát šest jmen československých letců, kteří zahynuli za druhé světové války, si budete moci přečíst na desce hrobky.

Článek ZDE