Jste v sekci: Publikované články

Zbrojíř Cyril Sklenář

Jeho jméno je zmíněno v knížečce o zbrojíři Františku Živelovi.

Více informací…

Oslavy sta let motorového létání

Konaly se 3. října 2003 nejen na letišti Aeroklubu Mladá Boleslav.

Více informací…

Muž vzdoru Josef Bryks MBE

V nacistických a komunistických kriminálech a táborech strávil třináct let. Komunistické nepřežil.

Více informací…

Sokolský slib

Zadní strana průkazky četaře Miroslava Čtvrtlíka v roce 1940.

Více informací…

Bratři Čtvrtlíkové

Připomíná je pamětní deska na jejich rodném domě v Olomouci Černovíře.

Více informací…

Generál Josef Duda CBE

Byl jedním z mnoha čsl. příslušníků RAF, kterým po 25. únoru 1948 mocipáni ztrpčovali život až do smrti.

Více informací…

Balkánská cesta po 24 červnu 1940

Kapitulace Francie transport čs. dobrovolníků přes Jugoslávii nesmírně zkomplikovala.

Více informací…

Přísaha 2. července 1935

V den 18. výročí bitvy u Zborova ji složilo 258 poručíků vyřazených z Vojenské akademie Hranice den předtím.

Více informací…

plk gšt Rosík ze Bzové do Afriky

Až v daleké Africe našel před šedesáti lety místo svého posledního odpočinku náš krajan, rodák ze Bzové, plk. gšt. Vítězslav Rosík, předválečný předseda Svazu letců republiky Československé.

Více informací…

Harmonikář Jahoda

Níže uvedená fakta pocházejí ze vzpomínek jeho dcery, synovce a svědectví Floriánovy manželky z května 1990.

Více informací…

plk Josef Stehlík eso tří front

Název knížečky z nakladatelství Kolesa „Lovec s přesnou muškou“ vystihl vše.

Více informací…

Krvavá neděle 17 prosince 1944

Útok je zmíněn i v knize Consolidated B-24 Liberator. Německé piloty Jagdgruppe 300 „Wilde Sau“ v ní autor Martin W. Bowman charakterizoval jako velmi zkušené.

Více informací…

Plukovník Imrich Gablech

Níže uvedený text pochází z nahrávky na zahradě jeho domu při osobní návštěvě dne 19. července 2011 a faktů zjištěných telefonním rozhovorem 25. října 2014.

Více informací…

Čs letci 17 září 1939 Polsko

Okupace východního Polska Rudou armádou toho dne situaci čs. letců zkomplikovala. Jeden z nich byl odsouzen za špionáž k pěti letům v sovětském gulagu a dva další tam zahynuli.

Více informací…

Balkánská cesta

Situace čs. běženců se zkomplikovala po 15. březnu 1939, kdy jugoslávská vláda donutila Dr Lípu Československého velvyslance v Bělehradě předat budovu Němcům.

Více informací…

Čs letci v Polsku 1 - 16 září 1939

Dne 28. srpna bylo v Polském vojenském letectvu 93 československých letců. Smlouvu ke službě v něm podepsali ve třech etapách ve skupinách po osmi, třinácti a sedmdesáti dvou.

Více informací…

Jindřich Henry Prokop

Jak poznámky o jeho životě a komentáře ke čtyřem obrázkům na RAF03, tak podklady k textu níže uvedenému a fotografie v něm pocházejí od jeho dlouholetých přátel manželů Valachových. Právě díky jim byla urna s Jindřichovým popelem přivezena z Anglie a uložena v Prostějově. Zásluhou manželů Zajíčkových žijících také ve Worthingu s převozem souhlasila Henryho dcera Wendy.

Více informací…

U 971 a 311 peruť 24. června 1944

Úsek přidělený 311. peruti k protiponorkové patrole byl právě tak veliký, aby časová prodleva mezi každým ze tří bombardérů létajícími v kruhu byla právě dvacet minut. Po deseti hodinách přiletěly do sektoru hlídkovat další tři Liberátory této jednotky.

Více informací…

Rafinerie Záluží 12 května 1944

Přestože americké bombardéry shodily svůj náklad na rafinerii STW v Záluží u Mostu v severních Čechách poprvé až 12. května 1944, ta se kvůli své důležitosti stala nejčastějším cílem 8. a 15. Letecké armády USA na území dnešního Československa.

Více informací…

Zahraniční vojenská skupina československá

Vlastenecký postoj JUDr. Vladimíra Znojemského a skutky vykonané jím a jeho podřízenými pro naše uprchlíky v Polsku před sedmdesáti pěti lety nebyly dodnes dostatečně oceněny.

Více informací…

Životopis rotného Josefa Tománka

Na základě vzpomínek jeho 93 leté sestry Heleny Sukové byl vloni sepsán její vnučkou slečnou Světlanou Kloučkovou.

Více informací…

plk. in mem Václav Jícha DFC AFC

Václav Jícha byl za svého života dekorován nejen československými, ale i francouzským a britskými vyznamenáními. Za bojové úsilí Záslužným leteckým křížem DFC a za přínos pro britský výzkum Leteckým křížem AFC.

Více informací…

Do Sovětského svazu

Čtrnáct pilotů ukončilo své členství v Královském letectvu 31. ledna 1944. Dalších šest a zpravodajský důstojník poručík Jiří Sehnal následujícího dne. Rozloučení s nimi proběhlo na Československém leteckém inspektorátu v Londýně.

Více informací…

Můj bratr Josef Tománek

Děkujeme rodině Josefa Tománka za šest černobílých fotografií dokumentujících činnost pilota v Masarykově letecké lize z jeho pozůstalosti stejně jako tři jeho vlastnoruční karikatury a dva další snímky.

Více informací…

Otakar Korec - Sekyrka

Součástí článku je pět fotografií z archívu znalce čs. příslušníků RAF Jaroslava Popelky. Podobenka pilota, jeho podpis z roku 1938 i mapka šestidenního přesunu tří čs. pilotů k GCI/3 jsou od autorky textu. Mapa dostatečně vystihuje typický francouzský chaos, který našim letcům komplikoval život nejen v květnu 1940.

Více informací…

Kpt Otakar Hruby DFC

Úryvek z knihy Yvony Benčové „Osobnosti Novopacka“ vydané Městem Nová Paka. 300 stran, rovněž na CD.

Více informací…

Tři přezdívky genmjr. Vlastimila Veselého DFC AFC

Článek byl napsán synovcem pilota JUDr. Jaroslavem Veselým z Jičína pro místní noviny u příležitosti sta let od strýcova narození.

Více informací…

Gen Vlastimil Veselý DFC AFC

Text i fotografie Vlastimila s Erazimem /zleva/ pocházejí od jejich synovce JUDr Jaroslava Veselého z Jičína.

Více informací…

Jan Křivda

Dva ze snímků jsou od znalce nejen čs. letců RAF pana Jaroslava Popelky. První z nich dostal od Janova přítele veterána Františka Louckého už v roce 1973. Další čtyři jsou od pana Bohuslava Křivdy. Děkujeme.

Více informací…

Letci v názvech ulic Černého mostu

Osudy dvaceti sedmi letců RAF popsal vojenský historik Jiří Rajlich, život předsedy Svazu letců plk. Václava Vlčka Jiří Slavětínský a příběh Mareše a Dobrovolného zkompletovala redakce Listů Prahy 14 z dokumentů získaných od jejich příbuzných.

Více informací…

Ladislav Bobek DFC

Jméno praporčíka Bobka nesprávně napsáno „Bebek“ je kvůli jeho sestřelu Dorniera 217 v noci 23. 7. 1942 na straně 88 knihy Michaela J.F.Bowyera „Action Stations – Military airfields of East Anglia“.

Více informací…

Beaulieu 26 května 1943

Toho dne se čs. 311. bombardovací peruť přesunula z Talbenny v jižním Walesu do Beaulieu na jižním pobřeží Anglie.

Více informací…

Mauthausen 24. října 1942

Počet jmen měl být vyšší o jednu oběť. Alena Vyhnisová byla zastřelena v šestém měsíci těhotenství.

Více informací…

Akce E 3000 - Emigranten

První z nich byl ve Svatobořicích zavřený, druhé se nepodařilo setkat se tajně se svojí vězněnou maminkou, přestože do vsi osobně přijela. Třetí osoba do Svatobořic k setkání s jeho maminkou také dorazila a měla více štěstí.

Více informací…

311 léto 1942

Všichni ostatní příslušníci perutě nezvěstní nad Biskajským zálivem nemají hrob žádný a jsou vzpomenuti na panelech Památníku Runnymede.

Více informací…

311 červen 1942

Na letiště Talbenny na jihozápadním pobřeží Walesu se 311 přesunula 10. června z Aldegrove v Severním Irsku.

Více informací…

Trejtnar proti Faberovi 23 června 1942

Tento československý pilot nebyl za svůj lví podíl na získání prvního nepoškozeného Fockewulfu 190 verze A3 ani pochválen, natož povýšen !

Více informací…

311 v Aldergrove

Přesně před 70 lety se československá 311. bombardovací peruť právě přesunovala ze Severního Irska do Walesu na úplně nové letiště Talbenny.

Více informací…

Operace Millenium

Třicet osm čs. letců se v noci z 30. na 31. května 1942 zúčastnilo operace Millennium, vymyšlené velitelem Bomber Command Leteckým maršálem Arthurem Harrisem.

Více informací…

East Wreatham 24. dubna 1942

Před sedmdesáti lety se uzavřela první část historie československé 311. bombardovací perutě.

Více informací…

Výměnné pobyty leteckého dorostu ČR 2011

Také kluci a holky z ČR které baví letectví se mohou zúčastňovat prázdninových leteckých výměn pořádaných pro letecké kadety z celého světa. Jak probíhá takový program v Anglii si můžete přečíst v následujícím článku.

Více informací…

pplk. Bohumil Ryšánek Bob 2. srpna 2008

Tato druhá část životních osudů navigátora čs.311. bombardovací perutě zahrnuje období od 4. listopadu 1943 do dne, kdy byl jeho popel rozsypán do řeky v Ogmore Vale.

Více informací…

Kamarádům ze staré party

Tento upomínkový list pochází z pozůstalosti Bohumila Ryšánka. Byl vydán 28. července 1941 autorem Zdeňkem Vršovským k druhému výročí odplutí čsl. dobrovolců z Gdyně na lodi Chrobry do Cizinecké legie.

Více informací…

Bohumil Ryšánek 27. 7. 1914

K výročí narozenín navigátora čs. 311 bommbardovací perutě uvádíme první článek o jeho životní pouti.Patřil mezi Čechoslováky, kteří se z Cizinecké legie dostali nikoliv hned 3. září 1939 po vyhlášení války Německu Francií jako naši letci, ale až v říjnu-

Více informací…

Nepříjemná situace 21.1.1984 - osádka letounu L-410

Kapitánem L-410 tehdy byl jednatel naší odbočky Svazu letců Boleslav Povolný.

Více informací…

Setkání 9. listopadu 2007

Konalo se záměrně ke Dni veteránů v pátek 9.listopadu.

Více informací…

Setkání 6. října 2006

Konalo se naprosto záměrně v tento den, protože jsme slavili Den československé armády.

Více informací…

42-52479 dne 24. srpna 1944

Toho dne byl stíhačkami Luftwaffe sestřelen u osady Vlčice černý Liberátor z jedné ze sedmiček bombardovacího svazu 15. letecké armády USA při jejích návratu z náletu na rafinerie v Kolíně a Pardubicích.

Více informací…

Černý pátek 29. srpna 1944

Skvěle provedeným útokem sestřelili stíhači Luftwaffe nejen všech sedm Létajících pevností dvacáté perutě druhé bombardovací skupiny patnácté letecké armády USA.

Více informací…

Českoslovenští letci v boji za svobodu

Komentář k výstavě " Vítězná křídla " , jejichž 51 hnědých panelů najdete v prvním mezipatře plumlovdkého zámku. Tím přispíváme ke zlepšení povědomí našeho národa o dějinách čs. letectva za druhé světové války.

Více informací…

Akce E 3000

Z majetku dcery příslušníka 311. perutě Floriána Jahody - paní Navrátilové z Velkého Týnce u Olomouce. Její maminka byla uvězněna v internačním táboře Svatobořice a strýc Alois Jahoda nejen ve Svatobořicích, ale i v Brně.

Více informací…

U Svatobořic

Úryvek ze stejnomenné knihy Olgy Košutové Klapálkové vydané už roku 1946. Byla tam držena s jednou z dcer do 14. dubna 1945, kdy byly obě odvezeny do Plané nad Lužnicí. Svobody se obě dočkaly 5. května.

Více informací…

Vynucené přistání rakouského vrtulníku

Dne 23. května 1978 doletěl rakouský vrtulník Augusta až k Suchdolu nad Lužnicí v jižních Čechách. Protože Boleslav Povolný dospěl jako člen vyšetřovací komise na místě přistání stroje k názoru, že šlo o ztrátu orientace a nikoliv o průzkumný let špionážního charakteru, měl v budoucnu probkémy a do komise už nikdy jmenován nebyl.

Více informací…