Jste v sekci: Odkazy » Hřbitovy čs. letců

Okřídlený lev

S námitkou Národního památkového úřadu k umístění Památníku zrovna v parku na Klárově zcela jistě nesouhlasí znalci role Čechoslováků v RAF za druhé světové války.

Více informací…

Muzea Amerika Afrika Asie pevninská Evropa

Air Defense and Air Force Museum Hanoi Vietnam, Military History Museum Hanoi Vietnam a War Remnants Museum Ho Chi Minh City nemají vlastní webovou stránku, ale jsou na virtual tour.

Více informací…

Seznam čs. pilotů v Bitvě o Británii

Najdete ho na www.fcafa.wordpress.com v sekci "Czechs in Battle of Britain"

Více informací…

Kontakt na Svobodné československé letectvo

Charakteristika webových stránek www.fcafa.wordpress.com

Více informací…