Jste v sekci: Kdo jsme

Kdo jsme

Tyto webové stránky si pod heslem www.svazletcu.cz roku 2007 předplatila pobočka Svazu letců České republiky číslo 9 v Plumlově. Výše uvedená doména byla po několik let blokována a nebyla tak dispozici ani ústředí SL ČR, jenž proto muselo své stránky pojmenovat www.csletci.cz.
Z důvodu této záměny obou výše uvedených domén proto uvádíme věc na pravou míru na hlavní stránce.

Naše odbočka vznikla z iniciativy dvou bývalých členů pobočky prostějovské. Jedním z nich je bývalý zkušební pilot proudových letounů Boleslav Povolný. Z armády odešel v roce 1984. Druhý zakládajícím členem je ing. Jiří Kaspar.

Naše pobočka Plumlov byla založena v zimě roku 2003/2004 dvěma bývalými členy pobočky prostějovské. Jedním z nich je bývalý pilot bojových proudových letounů Československé lidové armády, kterého si konstruktér Jan Vlček vybral jako zalétávacího pilota do svého týmu a jeho kolegou pak byl Juraj Šouc.
Vaše dotazy technického charakteru bude proto zodpovídat on, záležitosti týkající se historie čs. letectva já.

Naše činnost

Od založení naší pobočky pečujeme o 51 sololitových panelů expozice „Vítězná křídla", zapůjčených Svazem letců České republiky na zámek Plumlov. Uvolněné rožky černobílých snímků proto znovu a znovu přilepujeme. Po letošním přestěhování všech čtyř expozic z přízemí do prvního patra vysoké budovy zámku jsou fotografie vystaveny podstatně nižší vlhkosti.

Protože cyklus Vítězná křídla nezachycuje všechny dějinné etapy historie čs. letectva, rozhodli jsme se sehnat další panely a opatřit je nejen snímky z období 1918 až 1939 a 1945 až 1992, ale rovněž fotografiemi našeho patrona Sgt. Aloise Dvořáka, příslušníka 310. stíhací perutě. 139 zalaminovaných černobílých fotografií formátu A4 na 12 panelech je tedy majetkem naší pobočky Plumlov.

 

Nástěnka

Je umístěna vedle autobusové zastávky na hlavním náměstí Plumova. Jsou na ní k vidění nejen články k životním jubilejím veteránů RAF z prostějovského okresu, ale často i zajímavosti a novinky. Naposledy to byly informace například o anglických dívkách nazývaných Aerobabes provádějící za letu vskutku akrobatické kousky na horním křídle Boeingu Stearman.

 

Přednášky

Pořádám je na školách nejen středních a nejen v Prostějově, byl jsem požádán ředitelkou ZŠ v Čelechovicích na okrese PV o přednášku. Narodil se zde P/O Vilém Konštacký, jenž jako navigátor Wellingtonu KX-T 311. bombardovací perutězahynul spolu s dalšími ČTYŘMI členy posádky Wellingtonu T 2990. Šestému - Vilému Bufkovi - se jedinému podařilo vyskočit padákem...

Jeden žák se dokonce přihlásil s dotazem a projevil bližší zájem o mnou přinesené knihy. Na školách středních je situace povědomí mládeže o historii našeho letectví podobně tristní. Bohužel málokterá škola je pro můj vozík přístupná.
V reakci na přednášku na Gymnáziu Jiřího Wolkra v Prostějově se ozval student Jaroslav Braun mladší se záměrem napsat k výše uvedenému tématu písemnou práci.

V rámci Studentské Odborné Činnosti a s využitím materiálů inciátora stavby Památníku letců na prostějovském hřbitově pana Povolného pak onen student vypracoval teze, jejichž jedna kopie byla předána v červnu 2004 brigádnímu generálu Elstonovi při jeho návštěvě Moravy a druhá místostarostovi Městského úřadu Prostějov Miroslavu Pišťákovi. Ten ji slíbil předat na zdejší Správu hřbitova.

- Jiří Kaspar -