Jste v sekci:

Brookwood jednotlivě

2011-05-07

K zítřejšímu výročí konce druhé světové války v Evropě - V-E Day - přispěl Tom Dolezal velmi užitečným skutkem.

Dne 4. května vložil na www.fcafa.wordpress.com nejen fotografie 45 jednotlivých hrobů čs. letců pohřbených v československé sekci vojenského hřbitova - viz článek " Hřbitovy Brookwood". Naleznete zde rovněž tři náhrobky osob uložených k věčnému spánku v sekci RAF a dokonce pamětní desku nad společným hrobem třinácti z celkového počtu osmnácti obětí havárie Liberátoru KG 867 ze dne 5. října 1945 na parcele hřbitova civilního. Tímto Tomovi děkujeme za další významný počin pro zvyšování povědomí nejen školní mládeže o našich dějinách.