Zámek Plumlov

Zámek Plumlov

Zámek byl vybudován v letech 1680 - 1688 Janem Adamem z Lichtenštejna podle projektu Karla Eusebia z Lichtenštejna. Volně stojící, třípatrová šestipodlažní budova na obdélníkovém půdorysu a její rozměry jsou délka - 61 metrů, šířka - 16 metrů, výška - 42 metrů.

Hlavní průčelí s monumentální fasádou a předsunutými toskánskými, ionskými a kompozitními sloupy, kde jsou umístěna okna.Okna jsou pravoúhlá s dekorativním orámováním a nadokenními štíty. Přízemí je prolomeno pravoúhlými dveřmi s kamenným profilovaným ostěním a nad vstupem je umístěn plastický erb.

Hlavní podstřešní římsa spočívající na konzolách, je zdobena štukovým vlysem. Boční fasády a čela jsou hladké.

Na západní straně k boční fasádě přiléhá kruhová bašta. Místnosti v přízemí jsou zaklenuté, v patrech plochostropé se štukem a nástropními malbami.

Zámek má tři patra a tři mezipatra. Přízemí a první mezipatro bylo nejvíce poničeno přestavbami, neboť sloužilo v letech 1850 - 1950 jako sídlo soudu, berního úřadu a vězení. Později sloužilo k bydlení. Druhé patro a druhé mezipatro zůstalo skoro nedotčeno přestavbami. Zato třetí patro a třetí mezipatro nebylo nikdy dostavěno.

Aktuální otvírací doba a cena vstupného jsou na webové stránce Zámku Plumlov - ZDE

POZNÁMKA : Během návštěvní sezóny  2013 je v prvním patře vysokého zámku k vidění pouze jediná z našich původních čtyř expozic - Vítězná křídla. Ostatní jsou pouze na naší webové stránce.