Průvodce výstavou

Fotografie včetně textu v českém i anglickém jazyce jsou k dispozici zde.

Po vstupu na výstavu je po pravé straně skříň s modely letounů používaných ve druhé světové válce. Po levé straně se nacházejí dvě skříňky s učebnicemi pilotních žáků.

Po levé straně jsou dva stojany se zahraničním pilotem pocházejícím z Plumlova Aloisem Dvořákem.
Následují stojany s letouny z období 1, republiky.
Mezi stojany jsou dvě skříňky s knihami o čs. zahraničních letcích, dále stojan s kopiemi dokladů a fotografiemi Henry Prokopa, který musel jako mnoho jiných našich letců projít Cizineckou legii, než byli zařazeni do Francouzského letectva.
V 6. skříňce jsou snímky čs. zahraničních letců při slavnostním odhalení památníku padlých čs. zahraničních letců ve 2. světové válce na městském hřbitově v Prostějově, v němž je uložena prsť z 157 hrobů padlých čs. letců.
Za stolkem s návštěvní knihou je vchod do menší místnosti, kde jsou letecké snímky z 1. republiky, období mobilizace, okupace, činnosti našich letců v Polsku, ve Francii a po porážce Francie i dokumentace účasti našich zahraničních pilotů v bitvě o Velkou Britanii.

Po vstupu do další větší místnosti jsou po obvodu stěn místnosti umístěny snímky z činnosti čs. zahraničních letců v RAF u 310 stíhací čs. peruti, 311 čs. bombardovací peruti, 312 a 313 čs. stíhacích perutí.

Na stojanech uprostřed místnosti je činnost 1. čs. stíhacího pluku v SSR v týlu nepřítele na území Slovenska. Dále pak činnost 1. smíšené letecké divize v boji o Ostravu.
Následují letecké bitvy nad územím Protektorátu Čechy a Morava.
Návrat čs. zahraničních letců do vlasti.
Nebudou nikdy zapomenuti - památníky padlých čs. zahraničních letců.

Po vstupu do další místnosti jsou na panelech snímky čs. zahraničních letců, které jsme dostali dodatečně od příbuzných a pozůstalých čs. zahraničních letců
Následují

  • stojan s prvními motorovými letouny:
  • stojan na němž je znázorněná výroba letounů v ČSR,
  • stojan s výzkumnou a zkušební leteckou činností
  • stojan s výcvikem čs. letců.

Výstava Vítězná křídla je součástí prohlídky zámku. Přístupná je celoročně a bezplatně. V případě zájmu o delší prohlídku s odborným výkladem se obraťte na tel.č. 582393702 (728739928).

Odb. č. 9 SL ČR
Boleslav Povolný

POZNÁMKA : Fotografie některých panelů výstavy najdete na :