Panely VK36-VK40 Foto 468 - 540

 

Panel XXXVI - U jiných jednotek RAF

468. S tímto typem létali Čechoslováci u perutí 540 a 544 v období 1943-45

        - rychlé, neobzbrojené průzkumné De Havilland 98 Mosquito

469. V roce 1940 inicioval dálkové meteorologické lety RAF - F/Lt. = kpt. Erik Kraus

470. Posádka perutě fotografického průzkumu 544 si prohlíží ocas svého Mosquita po

        útoku Me 109 dne 14. března 1945 - zleva F/Lt = kpt.Vokoun a F/O = npor. Kepka  

471. Skupina čs. letců a navigátorů vykonala 24 přeletů z kanadského Dorwalu do

        Prestwicku ve Skotsku - P/O Řecka a F/O Kacíř u Douglas Bostonu listopad 1942.

472. F/Lt. Eduard Prchal tento letoun pilotoval na cestách z Británie do Gibraltaru a do

        severní Afriky i zpět - B 24 Mk II od 511 přepravní perutě na letišti „Káhira západ„

473. Byl jediným členem posádky Liberátoru, jenž přežil 4. července 1943 při startu z

        Gibraltaru. Zaseklo se řízení a stroj se zřítil do moře. Zahynul mimo jiné i polský

        ministerský předseda Sikorski se svou dcerou.

474. Hlavním úkolem 138. perutě pro zvláštní úkoly bylo vysazování agentů a záškodníků

        - F/O Leo Anderle zmizel 10. prosince 1942 při letu z Káhiry na Maltu.

475. Letoun perutě 138 upravený ke shozu jednotek nad nepřátelským územím – Handley

        Page Halifax


476. Vévoda z Gloucesteru přicestoval na základnu USAAF na palubě Lockheedu 24. perutě

         pilotovaného československým letcem - P/O František Altman v Polebroke 4. 7. 43

477. Posádky perutě 511 včetně Čechoslováků vykonávaly dálkové lety do Indie, Barmy i

        na Cejlon - letiště Lyneham s Avro York

478. Posádka Dakoty 24. přepravní perutě v roce 1944 na letišti Maison Blanche – zleva :

        F/O = npor. Hafenden, F/Lt = kpt Hubáček, F/O Hannah a F/O Altman

479. Roku 1943 působil jako instruktor u Letky přibližování pomocí radaru č. 1530

        - W/O = praporčík Zdeněk Bachůrek u Airspeed Oxford ve Witteringu

480. Stal se prvním velitelem nově vzniklé Letky pro výcvik protiletecké obrany v září 1943

        - uprostřed F/Lt. František Bernard, v pozadí Curtiss Tomahavk v Leighton Buzzard

481. Jako zkušební pilot testoval ve vzduchu 1287 Spitfirů, i Lancastery a Wellingtony

        F/Lt. = kpt. Václav Jícha v Castle Bromwich

 

 Panel XXXVII - 1. stíhací letecký pluk, 1. čs. smíšená letecká divize

482. Skupina příslušníků 1. čs. stíhacího pluku „ Zvolenský „ v Sovětském svazu – zleva

        čtvrtý Setvák Jan, osmý Vendl Antonín, devátý Šrom Leopold

        POZNÁMKA : Podrobnější informace v knihách Františka Fajtla „ První doma „ a

       „Podruhé doma„ Vydáno r. 1980 a 1984 v Našem vojsku. Náklad 45 a 60 tisíc

483. Lavoček 5 FN bylo během druhé světové války vyrobeno přes 14 tisíc.

        POZNÁMKA : „Díky„ dřevěnému rámu byla jejich životnost pouhých 100 hodin !

484. Se stíhačkami La 5FN létali čs. piloti 1. Zvolenského stíhacího pluku

485. Pozemní personál při práci po operačním letu na polním letišti Poremba v Polsku

486. Zleva : poručík Šrom, major Fajtl, štábní kapitán Koza, npor Chábera

        - Poremba, Polsko, duben 1945

487. Po návratu z boje v dubnu 1945 - zleva npor. Skopal a por. Droppa

488. Na polním letišti - Lavočkin 5 FN 

489. Velitel 1. stíhacího pluku mjr. František Fajtl podává hlášení

490. La 5 FN v péči mechaniků a zbrojířů na letišti Poremba

        POZNÁMKA :  Odtud startovaly La 5 FN i Il2m3 při osvobozování Ostravska

491. Zleva : kpt. Cvacho, škpt. Koza, mjr. Fajtl, mjr. Trifonov, kpt. Vinogradov

        - letiště Letňany, Praha, 1945

492. Při odpočinku po operačním letu na polním letišti Poremba. Zleva : Přidala, Skopal,

        Droppa. POZNÁMKA : Déšť na tzv. „letišti„ bez zpevněných nebo dokonce betonových

       drah často nasazení letounů v ostravské operaci komplikoval.

493. Por. Droppa u svého La 5 FN v Polsku v zimě 1945

 

XXXVIII - První čs. stíhací pluk

494. Vpravo : Velitel Povstalecké letky npor. Šinglovič, záda velitele 1. stíhacího pluku mjr

        Fajtla, vedle něj vrchní velitel letectva mjr. Tóth – letiště Tri Duby střední Slovensko

495. Před přeletem na Slovensko - letiště Przeworsk, Polsko 17. září 1944

496. Por. Štička v kabině La 5 FN na letišti Tri Duby

497. La 5 FN připravená ke startu na polním letišti Zolná u říčky Hrčavy

        POZNÁMKA : Louka nebyla odvodněná, takže po delším období dešťů se nedala

        plocha používat. 13. října se na Tri Duby přestěhovala Stehlíkova peruť a ostatní o

        šest dní později. Bylo tam ale podstatně vyšší riziko náletů Luftwaffe.

498. 1. čs. stíhací pluk byl první leteckou jednotkou umístěnou v dějinách druhé světové

        války v týlu nepřítele – Zolná

499. Pluk byl na Slovensku až do 25. října 1944 a vykonal 563 operačních letů

         - La 5 FN nad Zolnou

         POZNÁMKA : Potřebný materiál a výzbroj byla v noci dopravována z Polska

         licenčními Dakotami – Lisunov 2 -na nedaleké Tri Duby

500. La 5 FN por. Chábery na letišti Tri Duby. POZNÁMKA : Při odletu La 5FN odsud do

         Polska nebo Rumunska před postupujícími Němci 25. října najel P/O Chábera do díry

          po bombě a zlomil podvozek. Borovec mu dal mašinu svoji a odešel s Rejtharem a

         Sehnalem do hor, kde ve snaze ukrást z německého radiovou součástky do vysílačky

         padl do německé léčky a byl zabit. Viz kniha Stanislava Rejthara „Dobří vojáci padli„

         z nakladatelství OSTROV 2002.

501. Další TEXT o 1. pluku : Skóre 9 sestřelů jistých, 3 pravděpodobně, 7 poškozeno, na

         zemi zničeno 6, náklaďáků zničeno 74 a 125 poškozeno, osm dělostřeleckých baterií

         zničeno a 13 poškozeno, dva tanky zničeny a 11 poškozeno, tři lokomotivy poškozeny a

         12 zničeno, pět zlikvidovaných kulometů a pět poškozených, tři poškozené sklady

         munice. Bomb svrženo 624.

502. Zleva :  škpt Klán, por. Štička, por. Motyčka, rotník Anton Matušek

.       POZNÁMKA : Matušek jako příslušník 13. slovenské letky/JG 52 v létě 1943 z letiště

        Anapa na Me 109G poslal k zemi 12 letadel Rudé armády a byl za to od Němců

         vyznamenán. POZNÁMKA : První garnitura Slováků létala na východní frontě od 9.

         listopadu 1942 do 7. července 1943, kdy provedla 1054 letů a v 206 leteckých bojích

         dosáhla 154 sestřelů potvrzených a 16 dalších pravděpodobně.

         Druhá garnitura 13. letky vystřídala první na letišti Anapa 7. 7. 1943. První a poslední

         sestřel byl 22. 7 a 27. 10. 1943 rotníka Františka Hanovce.

        Skóre II. Garnitury : 1000 letů a 61 potvrzených a 13 nepotvrzených sestřelů. Ztráty :

        -  tři piloti dezertovali k Sovětské armádě.

        Po ústupu povstalců do hor koncem října 1944 Hanovce Němci zajali a poslali do

        koncentračního tábora. Podařilo se mu přežít a dočkal se konce války.

        Dne 9. září 1943 Anton Matušek spolu s Dobrovodským přeletěl frontu k Sovětům

        a 9. května 1944 se připojili k bývalým letcům RAF, kteří přijeli z Anglie. Ľudovít

        Dobrovodský sestřelil na východní frontě jedno letadlo s rudými hvězdami.

        Matušek byl při přeletu z letiště Tri Duby do Polska 25. října 1944 sestřelen nad

        východním Slovenskem, německou protiletadlovou obranou a přidal se k tamním

        partyzánům. Viz kniha nakl. ARES : „ Tatranští orli nad Kubání „ od J. Rajlicha

503. Před letem na Slovensko 17. září 1944. POZNÁMKA : 15 září odpoledne odletěli

        na Tri Duby velící důstojníci pluku Fajtl, Klán, Chábera a Stehlík. Stehlík si při

        vystupování z Lavočky pochroumal kotník, takže zpět do Polska následujícího dne

        odletěli pouze zbylí tři. Bylo rozhodnuto Stehlíkův kotník šetřit, aby on byl schopen vést

        útok La 5FN na letiště Luftwaffe v Piešťanech hned 18. září. Před válkou tam sloužil a

        terén perfektně znal.

504. Nouzové přistání poručíka Borovce na letišti Tri Duby. Stroj se nedal opravit.

505. Zleva : Npor. Martelli, pplk. Přikryl, škpt. Fajtl, npor. Stehlík na letišti Zolná.

        POZNÁMKA : Velitel partyzánské paradesantní brigády často s Fajtlem domlouval

         detailní spolupráci Lavoček při pomoci parašutistům v jejich pozemním boji.

506. La 5 FN byly u říčky Hrčavy perfektně kamuflované před útokem Luftwaffe

507. Sovětští partyzáni zajišťovali Zolnou před diverzanty nebo německým výsadkem

        POZNÁMKA : Z příslušníků 1. Zvolenského stíhacího pluku padli : 20. září 1944

        ppor. František Vaculík, 7. října jeho „dvojče " ppor. Bohuslav Mráz, 15. října 44

        por. Tomáš Motyčka a 9. 11. v horách npor. Rudolf Borovec. Ppor. Kruťa zajat

       Maďary už 19. září, přežil.

 

Panel XXXIX - Povstalecká kombinovaná letka

508. Velitel Povstalecké letky npor. Mikuláš Šinglovič

509. Me 109 G na Trech Dubech – se dvěma přilétli na Tri Duby 6. září z Polska od skupiny

        majora Trnky, co tam s ní uletěl 30. srpna před Němci z Prešova, Božík a Hanovec

510. Rotník Matušek a nadporučík Šinglovič 

511. Oba Ju 52 byly zničeny německým náletem na Tri Duby 10. září 1944

512. Praporčík Ľudovít Jasík

513. Střemhlavý bombardér Petljakov Pe 2

514. Velitel povstaleckých jednotek plk. Ján Golián + 3

515. Mapa povstaleckého území, na němž 29. srpna 1944 vypuklo Slovenské národní

         povstání - Heslo bylo : „Začnitě s vysťahovaním“

516. Li-2 Lisunov - Dakota vyráběná v SSSR - „furmani„ přilétali na Tri Duby skoro

        každou noc a kromě munice musely Lavočkám dovážet i benzín, protože domácí

        benzín jejim motorům přestal chutnat. 

517. B-17 na Trech Dubech POZNÁMKA : 17. září přiletěly dvě mašiny, 5. října pět

        strojů Bomber Group 483. Přivezly zbraně a Mustangy je zatím jistily ze vzduchu

.      Jeden P 51D byl pilotem poškozen a zůstal na letišti. Po nástupu amerických letců  

        kterým se po svém sestřelení podařilo Němcům uniknout na střední Slovensko, B-17

        odletěly do Itálie. Více : Letecká bitva nad Slavičínem, vydáno Muzeem Slavičínska

518. La 5 FN a Trech Dubech

519.  Civilisti u padákového shozu od sovětského letectva.

520.  V Polsku se na jaře 1945 naši letci setkali s osvobozenými anglickými zajatci

521. Nálet Luftwaffe na Tri Duby 10. září zabil 28 lidí včetně hlavního mechanika rotníka

        = rotmistra Jozefa Krista

522. Fero Cyprich na Avii B 534 Povstalecké letky sestřelil 2. září maďarský Junkers 52

        POZNÁMKA : Cyprich byl  členem první skupiny 13. Slovenské letky od JG 52, která  

         od 4. 11. 42 do 4. 7. 1943 na východní frontě – Ne všechna jimi sestřelená letadla byla

        sovětské výroby, ačkoliv převládaly dvojplošníky I-153, stejně I-16, LAGG 3, Il-2,

        DB-3, Pe-2, Jak-1, La-5 a MIG 3. První Douglas Boston Slováci sestřelili 20. března a

        Airacobru 12. května 1943. Prvního a posledního sestřelu druhé skupiny 13. letky

        dosáhl rotník František Hanovec – 22. 7 a 27. 10. 1943. Asi 1100 operačních letů, 61

        sestřelů jistých a 13 pravděpodobných. Poměr letadel vyrobených v USA a Británii,

        sestřelený druhou skupinou Slovenské 13. letky rychle rostl – 15 Bostonů, 10 Airacober,

        2 Spitfiry. Také Rudo Božík byl členem druhé skupiny 13. letky. Ztráty : Dezertovali

        Dobrovolný a Matušek 9. září, Gerič o dva dny nato. První dva se v květnu 1944 přidali

        v Ivanovu k čs. pilotům RAF, kteří do SSSR přijeli přes Káhiru a Teherán, kteří se zde

        přeškolovali na Lavočkiny 5 FN. Rtm. Dobrovolný jako člen 1. Zvolenského pluku

        na Slovensku sestřelil 1 výzvědný Fw 189 přezdívaný „rám“. Při přeletu do Polska dne

       25. 10. byl rtm. Matušek nad východním Slovenskem sestřelen a přidal se k partyzánům.

523. Dokonce i pozorovatel zastaralého Š 328 sestřelil průzkumný Fw 189 !

524.  Na letišti Krosno v Polsku zleva - Pridala, Skopal a Droppa

525. Li-2 dovezly na Slovensko rovněž Druhou paradesantní brigádu s plk. Přikrylem

.       TEXT : Povstalecká letka byla první leteckou jednotkou bojující s Němci. Skládala se

        z 18 pilotů a 12 pozorovatelů. POZNÁMKA : Společně se Slováky v ní bojovali i dva

        Jugoslávci uprchlí z německého zajetí - mj. Arsenij Boljevič a škpt. Sava Poljanec.

        Letka měla k dispozici : dva Me 109 E bez munice, 4 Avie B 534, 7 Š 328, 2 SM 84bis,

        1 SM 84, 2 Fw 58 C, 2 Ju 52/3m, 2 C 445M, 2 Ju W 34, 2 Kl 35D, 6 Praga E39 Provedla

        300 letů a sestřelila 8 nepřátelských letadel. Dne 6. září přilétly z Polska dva Me 109 G

        pilotované Rudo Božíkem a Františkem Hanovcem. Oba v noci na 30. 8. spolu s dalšími

        staršími letouny - 7 Š 328, 6 Fw 189, 3 B 534, 2 Kl 35 D, 1 Fi 156, 1 Fw 58, 1 Fw 44,

         1 E 39, 1 W 34 z Prešova uletěli před Němci odzbrojujícími dvě slovenské armády

         POZNÁMKA : Rovněž Božík a Hanovec u 13. letky „Slovenského štátu„ v roce 1943

         nad Kubání sestřelovali sovětské letce pilotující stroje sovětské, ale i americké a britské

         výroby. Hanovec sestřelil už v září 1939 jeden polský letoun a v létě a na podzim 1943

        pět sovětských. Božík měl na svém kontě osm sovětských z východní fronty, jeden  

        německý před a 2,5 během Slovenského národního povstání. Tato skupina vedená mjr.

        Júliusem Trnkou uletěla do Polska Němcům před nosem a zahájila přeškolován na

        sovětské Il2m3. Ty však na střední Slovensko měly přiletět až 25.října 1944, kdy se už

        vojenská situace povstalců stala neudržitelnou. Bomby pro Il2m3 už přitom byly na Tri

        Duby přepraveny. POZNÁMKA : Podrobnosti v knize„Tri Duby„ Josefa Modrovicha.

        Snímky identifikoval Alojz Mutňanský – roku 1948 v Olomouci učil létat Izraelce.

526. Š 328 Povstalecké letky na Trech Dubech sloužily jako návnada pro Luftwaffe.

 

Panel XL - 1. československá smíšená letecká divize v Sovětském svazu / sld / ¼

527. Dar divizi od Lomonosovovy univerzity v Moskvě

528. Plukovník Budín na letišti Poremba 26. dubna 1945, Polsko

529. Rub zástavy 1. sld

530. Ministrovi národní obrany generálu Svobodovi se představují čs. letci: Zprava : mjr

        Guljanič, Haluzický, Fajtl, pplk. Rypl, mjr. Klán a Lisický

531. Generál Ludvík Svoboda dekoruje

532. Text o 1. sld v češtině

533. Text o 1. sld v angličtině

534. Skupina majora Trnky po příletu z prešovského letiště Išla do Polska

535. V zimě 1944/45 byli naši letci ubytováni v Przemyslu. Zleva : štábní rotmistr

        Dobrovodský a v beranici poručík Droppa

        TEXT namluvený - Major Julius Trnka organizoval přeškolování svých letců na sovětské

        letouny, ale jeho průběh byl při neexistenci betonových letišť často znemožňován

        deštěm. Záměrem mjr.Trnky bylo postavit 4 pluky po dvou letkách, a to dvou stíhacích,

        jednoho bitevního a jednoho bombardovacího.   

536. Nástup Výcvikového střediska v Przemyslu 22. září 1944 - mjr. Haluzický

        Intenzivní výcvik byl zahájen následujícího dne.

       POZNÁMKA : Haluzický po ústupu z Piešťan na území ovládané povstalci nejprve se

       svými letci bojoval proti wehrmachtu jako pěšák. Teprve později byl letecky odsunut

       do Polska

537. Vlevo gen. Svoboda, vpravo plk. Budín čtoucí přísahu letců 1. sld.

538. Pohotovost v Przemyslu v lednu 1945. Vlevo rtm Dráb, vpravo por. Droppa

539. Pilotní škola v Telavi

540.  Po 2 přezdívaný „kukuruznik“ byl schopen přistání téměř kdekoliv

         TEXT : První československá smíšená letecká divize vznikla 25. ledna 1945 ze členů

         Čs. letecké skupiny v SSSR nebo těch, kteří k ní přicházeli. Koncem roku 1944 se čs.

         letecké jednotky nacházely : 1. pluk v Przeworsku, 2. v Przemyslu a 3. ve Stubně.

         Letci od prvních dvou pokračovali ve výcviku na La 5 FN, třetí na Il 2m3. 17. prosince

         1944 divize přešla pod 8. leteckou armádu. Přesunem 1. stíhacího a 3. bitevního pluku

         na polní letiště Poremba dostali Čechoslováci čest bojovat o Moravskou Ostravu. 2. pluk

         na La 7 do bojů nezasáhl. Jádro divize tvořili Slováci přepraveni z letiště Tri Duby

         během Slovenského národního povstání stejně jako ti, kteří přelétli frontu do Polska z

         prešovského letiště Išla 30. srpna.

 

Film otevřít ZDE