Panel AD01

Alois Dvořák se narodil 23. května 1916 v Plumlově. Zahynul 24. září 1941 jako pilot československé 310. stíhací perutě při nárazu svého Hurricanu II A označeného NN-V číslo 2766 v mlze do kopce Leachie Hill u Stoneheavenu během přeletu z menšího letiště Montrose na hlavní bázi perutě Dyce blízko Aberdeenu.

Dvě z fotografií zde vystavených nám k pořízení kopií laskavě zapůjčil pan Josef Dvořák z Vrahovic - o dvanáct let mladší nevlastní bratr Aloise Dvořáka. Ostatní snímky nám byly s ochotou poskytnuty paní Vlastou Mikešovou z Brna - dcerou vlastního Aloisova bratra Antonína, narozeného roku 1912. Děkujeme tímto nejen oběma výše jmenovaným, ale také Jaroslavu Popelkovi z Brna, který mi pomohl s identifikací osob a Miroslavu Fialovi za důležité připomínky komentářů letounů z První republiky a snímky Phoenixu C1, Spadu XIII, Aviatiku Berg a Nieuportu XXIIIIC. Samozřejmě nesmíme opomenout především vydavatele publikací o čs. letcích, příslušnících pozemního personálu i Československé obrněné brigády Václava Kolesu ze Zlína, který nám ochotně poskytl téměř všechny fotografie Expozic Dvořák, 1918 - 1939 a 1945 - 1992. Pan Kolesa dosud vydal publikace o Zdeňku Škarvadovi, Josefu Stehlíkovi, Karlu Schořovi, Karlu Bednaříkovi, Jaroslavu Šálovi, Otmaru Kučerovi, Františku Burdovi, Jaroslavu Chmelíkovi, Otakaru Hrubém DFC, Františku Vavřínkovi, zbrojíři Františku Živelovi a tankistovi Josefu Křístkovi. Je nutno zdůraznit především v dnešní době, že pomoc všech výše uvedených osob byla zcela nezištná. Tím více si jí vážíme.

Pilot 310.stíhací perutě četař Zdeněk Škarvada byl dne 4. února 1942 vyloven německým člunem z vln kanálu La Manche a v zajetí se dožil německé kapitulace v květnu 1945. Doposud žije v Ostravě.

Karel Bednařík se jako radiooperátor čs.letky 68. perutě nočních stíhačů míru dočkal a žije v Holešově.

Josef Stehlík zaznamenal 8. října 1940 nad Liverpoolem první sestřel německého letounu od 312. perutě. Po ukončení operačním turnusu učil létat. Po přesunu 20 čs. pilotů do SSSR, jejich přeškolení na stíhačky La 5 FN a nasazení v Polsku se stal velitelem 1. perutě čs. stíhacího pluku, jenž od 17.9. do 25.10. 1944 létal z letišť Zolná a Tri Duby na středním Slovensku ovládaném povstalci. Josef Stehlík přežil i zbytek války. Po 25. únoru 1948 byl sedm měsíců vězněn a degradován na vojína. Jako perzekuovaný musel vykonávat řadu civilních povolání a byla mu zabavena i lovecká puška. Josef Stehlík se dožil i návštěvy letiště Duxford 13.července 1990, kde byly 310. a 312. čs. stíhací perutě v létě 1940 založeny. Vášnivý lovec Josef Stehlík zemřel ve Slavičíně 30. května 1991.

Podrobnější informace k titulům nakladatelstvím Kolesa již publikovaným a připravovaným naleznete na www.mujweb.cz/www/kolesa a www.simcentrum.info.

V publikaci o Zdeňku Škarvadovi nazvané „ Keep floating „ najdete na straně 14 fotografii Hurricanu NN-V č. 2766 v hangáru duxfordského letiště a na str. 16 jsou popsány okolnosti havárie četaře Aloise Dvořáka, jenž tehdy s čet. Škarvadou letěl ve dvojici.

Citujeme: „ Bylo to 24. září 1941. Letěli jsme spolu v páru. První pár odletěl chvilku před námi. Letěl jsem jako číslo 2 a Lojza byl jako velitel. Namířili jsme si to z Montrose přímo na sever, jak jsme lítali denně - to už každý znal nazpaměť - směrem proti letišti v Dyce. Výška letu nebyla velká. Najednou se mlha zavřela až na zem. A Lojza tvrdošíjně v té mrňavé výšce pokračoval v letu. Dával jsem mu znamení, že bychom měli uhnout doprava a jít k pobřeží, kde nebylo nebezpečí kopců, ale Lojza vytrvale letěl ve stejném směru. Mně se to nezdálo, tak jsem porušil leteckou kázeň a jednoduše jsem se utrhl z roje, změnil jsem směr o 90 stupňů vpravo a letěl jsem asi pět minut. To stačilo, abych měl pocit, že bych mohl být u pobřeží. Otočil jsem se do původního kurzu a pomalu sestupoval, až problesklo z mlhy moře. Blížil jsem se po moři, až jsem narazil na pobřeží a po pobřeží jsem letěl asi tak v deseti metrech k Aberdeenu. Tam jsme znali kdeco, protože jsme tam lítali denně.Přístav nebyl tak velký, aby mohl být nějakým nebezpečím. Udělal jsem zatáčku kolem okraje letiště a krátkou cestou přistál. Ale Lojza nepřiletěl, nepřiletěl ani za hodinu, ani do doby vylítání benzínu, který měl. Žádné letiště nepotvrdilo, že přistál. Potom skutečnost ukázala, že se tam opravdu roztloukl v horách. Narazil letounem na vrchol jednoho kopečku. Bylo to rozházené na 200 - 300 metrech - ztrácel kousek po kousku, jak naplocho narazil do vrcholu kopce. To je taková smutná vzpomínka".

Panely výstavy připravili členové 9. pobočky Svazu letců České republiky v Plumlově, jenž nese jméno četaře Aloise Dvořáka. Další zájemci o členství u nás jsou vítáni.

 

 

FOTOGRAFIE

 

Žákem druhého roku reálky v Přerově – 1929/1930. Podle kronikáře Plumlova  pana Pálky byl dvouletý Alois po smrti jeho maminky  vychováván po nějaký čas tamějšími řádovými sestrami. Vdovec Antonín Dvořák  se později oženil s vdovou z Vrahovic a odstěhoval se k ní. Alois se po vyučení stal obchodním cestujícím. 
   

 

Nováčkem ve vojenském leteckém učilišti v Prostějově, do kterého  nastoupil 1. října 1935. Nejprve musel absolvovat šestitýdenní pěšácký výcvik. Fotografie byla pořízena 3. listopadu 1935.

 

   
Pilotním žákem druhého ročníku školy leteckého dorostu. Ten ukončil vojenskou přísahou, kterou složil dne 30. března 1937. Spolužákem Aloise Dvořáka byl Zdeněk Škarvada, s nímž Alois letěl během svého posledního operačního letu z Montrose ve Skotsku dne 24. září 1941. 
   
Čerstvým absolventem prostějovské školy leteckého dorostu - pilot letec svobodník Alois Dvořák. Snímek byl pořízen u prostějovského fotografa Ševčíka 19. června 1937.
   
Alois Dvořák společně s mužem, jehož identitu se nám zjistit nepodařilo.
   

Na letišti Chartres nedaleko Paříže dne 12. dubna 1940.Zleva : první a druhý Francouz, Roháček Rudolf, Foglar Václav, Alois Dvořák a neznámý československý pilot – nepoznal ho ani největší znalec našich letců v RAF  pan Jaroslav Popelka z Brna.

 

   
Francouzské doklady četaře Aloise Dvořáka
   
Slov zde není třeba - v případě mé smrti odevzdejte mé věci paní..., Paříž.
Pokud to nebude možné, pošlete je domů.
   
Sergeant Alois Dvořák někde ve Francii jaro 1940.
   
Sergeant Alois Dvořák v Paříži 16. května 1940
   
V uniformě Royal Air Force Sergeant Alois Dvořák. Nafasoval ji  v Gloucesteru dne 13. července 1940 - tři týdny po svém příjezdu do přístavu Falmouth v Anglii z francouzského Bordeaux na palubě lodi Duron.