Jste v sekci:

Tři přezdívky genmjr. Vlastimila Veselého DFC AFC

Sté výročí narození čestného občana Jičína

Dne 20.9.1913 se narodil Vlastimil Veselý, který stejně jako jeho bratr Erazim odešel na bojiště II. světové války ze svého tehdejšího bydliště v Argonské ulici čp.470 v Jičíně. Ivan Medek v předmluvě ke knize „Ke hvězdám a do mraků“ uvedl,, že „Generálmajor Vlastimil Veselý, D.F.C.,A.F.C. patřil k nejdůležitějším československým letcům v bitvě o Británii                                                                                                                        

Většina čs. letců šla do exilu bojovat proti Hitlerovi přes Polsko a Francii v domnění, že válka proti Hitlerovi je nezbytná. Šli věrni své přísaze, ač měli doma ženy, milenky, snoubenky. Na fotografii, pořízené polským fotografem, je patrný domicil Jičín a není bez zajímavosti, že tento fotograf byl agentem Gestapa….Němci tak měli dokonalý přehled o našich pilotech!                                     

Vlastimil se dostal zprvu do Afriky, musel vstoupit do cizinecké legie s tím, že jakmile vypukne válka, bude zařazen do francouzského letectva. Tak se také stalo a dne 5.7. 1940 mu bylo uznáno jediné vítězství dosažené čs. letci nad italským královským letectvem. U mysu Bon nad Středozemním mořem zaútočil na italskou SM 79, za což dostal francouzský válečný kříž.            

Po porážce Francie se spolu s ostatními letci dostal přes Casablanku a Gibraltar do Anglie, kde konečně mohl opravdu bojovat. Protože měl noční pilotní výcvik, splnilo se mu přání a dostal se k noční stíhací letce č.96 v Cranage. 12.3.1941 byl v nočním souboji s německým He 111 sestřelen díky nezkušenosti a mládí svého střelce, který nereagoval na pokyny ke střelbě. Brzy na to byl sestřelen i jeho bratr Erazim Veselý, který létal jako navigátor u bombardovacího letectva. Oba válku přežili ,ale Vlastimil mohl po uzdravení zase létat. Bylo to koncem r. 1941, kdy se dostal/ a rád!/ k 68. česko- anglické noční stíhací peruti, kde později vykonával i velitelskou funkci. Létal zde na výjimečných stojí Beaufighter a dočkal se svých prvních větších úspěchů a sestřelů. 30.4. 1942 sestřelili 4 německé letouny a jeden poškodili. 24.7. 1942 pak „honil“ nový typ německého letadla He 177 až do Holandska a tam i díky svému výjimečnému navigátorovi Nečasovi tento neobvyklý letoun sestřelil. Kvalita pilotů se však neměřila jen podle počtu sestřelů, ale i podle nalétaných operačních hodin a velitelských schopností. Vlastimil Veselý po ukončení aktivního létání byl 12 .1. 1944 přidělen k Empire Flying School a tuto školu absolvoval jako výtečný celkově 4. V pořadí ze 43! frekventantů. Později působil na inspektorátu letectva v Londýně. Jako major letectva působil pak v r. 1945/6 jako čs. letecký atašé v Paříži a 15. 5. 1946 byl ustanoven už jako podplukovník velitelem leteckého pluku v Plzni. Po r. 1948 byl varován svým spolužákem, členem OBZ(později se jim říkalo „kontráši“),emigroval a od 8.11.1948 byl přijat zpět do RAF, kde působil až do r. 1968, kdy odešel do penze. Zalíbilo se mu v Austrálii, kde žil až do své smrti 12. prosince 2001.                                                                                                                          

V Jičíně byl znám mezi sportovci pod přezdívkou „Aťa“, mezi letci pak jako „Hejtman“ a v anglosaských zemích jako „ Bill“.7. 3. 1992 byl povýšen do hodnosti generálmajora letectva. V r. 1993 mu bylo uděleno čestné občanství města Jičína a „Aťa“ pak poslal starostovi Jičína Ing. Matějkovi symbolický australský bumerang…

Jaroslav Veselý