Jste v sekci: Publikované články

Zbrojíř Cyril Sklenář

Narodil se 23. dubna 1909 v Topolanech u Olomouce v rodině zahradníka. Od mládí cvičil v Sokole. Jednotřídka prvního stupně v Topolanech, dokončení základního vzdělání  v Olomouci. Vysvědčení výučné po absolvování Pokračovací školy strojní Olomouc ze dne 3. ledna 1927 pro živnost kovosoustružnickou. Cyril Sklenář se vyučil u firmy A. Jelínek továrna na armatury Olomouc, pro kterou pracoval. Od r. 1930 do konce 1938 práce na Odboru údržby trati Olomouc, v cukrovaru Hejčín, na stavbě podchodu na hlavním nádraží Olomouc a továrně na zemědělské stroje Wichterle&Kovařík v Prostějově.

Odveden 1. 3. 1929. Povolán do základní voj služby 1. 10. 1929 k Náhradní rotě pěšího pluku Olomouc. Po výcviku zařazen jako úderník pěšího pluku 6. Propuštěn do Náhradní zálohy 24. 12. 1929. Vojenská cvičení : 1932 - 28 dní, 1934 - 21 dní, 1936 - 25 dní, 1938 - první 20 + druhé 23 denní.

Překročil polskou hranici 6. června. 1939 a přihlásil se do Čs. zahraničního vojska na Čs. konzulátu v Krakově na ulici Potockiego. 29. července odplul z Gdyně na lodi Chrobry do Bologne ve Francii  a odtud vlakem do Marseille. Po prohlídce v pevnosti Cizinecké legie Fort  St. Jean se stal Cyril Sklenář číslem 84.355. 9. srpna 1939 lodí do Oranu v severní Africe. O dva dny později přijel vlakem do Sidi bel Abbes. Odtud byl přidělen do Leidy. Po vypuknutí války byl z Cizinecké legie v Leidě  propuštěn až 23. září. Přes Oran a Marseille přijel do tábora v jihofrancouzském Agde, kde se formovala Čsl.  vojenská jednotka. Do ní Sklenář podepsal závazek o tři dny později. Byl zařazen do 2. pěšího pluku zformovaného 15. listopadu 1939. V červnu 1940 se společně s Janem Kubišem prostříleli z obklíčení kulometem na káře, kterou i se střelcem táhlo poklusem několik čs. vojáků. Podařilo se mu dostat až do přístavu Séte v jižní Francii. Odsud odplul 27. června  egyptskou nákladní lodí Rod al Farag přes Gibraltar do Liverpoolu, kde přistál 13. července.   Ve stanovém táboře v Cholmondeley se Cyril 17. srpna 1940 přihlásil k letectvu jako mechanik. 21.září 1940 - frekventant kurzu pro zbrojíře No 11 School of Technical Training /SoTT/ v Herefordu. Zde mu určili odbornost zbrojíř. Pak No 12 SoTT v Melksham. Odtud do No 2 Ground Armament School v Manby. Po závěrečných zkouškách byl přidělen k 310. stíhací peruti, kde se hlásil. 8. února 1941. 7. března povýšen na svobodníka, 12. 7. 1941 desátníka a 1. ledna 1942 četaře. 28. 10. 1945 rotmistrem letectva v záloze a tři dny později vyřazen z vojenské služby a demobilizován. Cyrilova maminka byla 17. září 1942 zatčena v akci E 3000 Emigranten a do Vánoc téhož roku vězněna ve Svatobořicích.

Vyznamenání : Československá pamětní medaile se štítkem F VB - 1943, Československá medaile Za zásluhy II. stupně - 1945, Československá medaile Za chrabrost - 1946

Po žních 1945  se Cyril Sklenář vrátil do Topolan, přestože se podle vzpomínek dcery Miroslavy mohl v Anglii výhodně oženit. V sousední vsi Hněvotín mu byl nabídnut ke koupi na splátky dům. 3 května 1947 se Cyril Sklenář oženil s Jiřinou Dostálovou a spolu soukromě hospodařili. Narodily se jim čtyři děti - Jan, Marie, Miroslava a František. Po komunistickém převratu byl Cyril obviňován Statní bezpečností, že podněcoval Slávka Dorazila ze vsi k emigraci. Byl často předvoláván k soudu. Režim Cyril nesnášel, ale otevřeně proti němu nevystupoval. Úřady mu záměrně zvyšovaly množství masa, vajec a obilí pro dodávku a přitom Sklenářům bylo po scelování polí pro JZD přiděleno to plné kamení a s neúrodnou půdou. Dcera vzpomíná, že maso k jídlu v rodině pro ně vůbec nezbylo. Někdy Sklenářům  dokonce někteří místní dávali vlastní vejce, aby splnili dodávku.  Cyril i jeho manželka dřeli na hospodářství a byl posledním soukromým zemědělcem v Hněvotíně, který odolával nátlaku komunistů ke vstupu do JZD. Za neplnění záměrně zvyšovaných dodávek by šel do vězení. Proto musel svůj dobytek a 11 hektarů pole převést do Jednotného zemědělského družstva. Z toho důvodu dostal infarkt. Jméno Cyrila Sklenáře je uvedeno v knize "Konec selského stavu na Olomoucku". Komunisté se Cyrilovi mstili také na dětech. Dcera Marie nemohla studovat střední hotelovou školu a syn František vojenskou.

Po 21. srpnu 1968 - okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy -  úřady Marii překvapivě schválily udělení víza do Vídně. Cyril souhlasil s jejím úmyslem emigrovat. Ta v Rakousku požádala o udělení povolení k pobytu v USA. V devadesátých letech Marie provdaná Boseff oslovila jako obyvatelka Westchesteru ve státě Illinois referenta oblasti Wheatland okresu Will pana Theodora J. Belangera. Ten k uctění památky bojovníka za svobodu v druhé světové válce Cyrila Sklenáře požádal Kongresmana Harrise W. Fawella o vyvěšení vlajky USA nad Kongresem na Cyrilovu počest. To bylo provedeno 23. dubna 1998 na Cyrilovo výročí narození. Tato vlajka byla paní Boseffové panem Belangerem o týden později věnována jako symbol přátelství. Dnes je v jednom z pokojů bývalého domu Cyrila Sklenáře.  

Po infarktu byl Cyril Sklenář zaměstnán jako vrátný v pivovaru v Olomouci - Holici. Důchodu si užil bohužel pouze několik měsíců. Zemřel nešťastnou náhodou na otravu oxidem uhelnatým z pilinových kamen 27. ledna 1972. Nebyl nikdy rehabilitován.

Díky iniciativě předsedkyně Komise městské části Topolany paní Půrové byl 6. dubna 2017 Cyrilu Sklenářovi a dalším třem rodákům - účastníkům zahraničního odboje - odhalen památník v parčíku u autobusové zastávky a v garáži Sboru dobrovolných hasičů Topolany byly k vidění fotografie všech čtyř hrdinů na panelech zhotovených synem zbrojíře Františkem Sklenářem a starostou Hněvotína Jaroslavem Dvořákem. Více - aktualita "Nástěnka"  22. 11. 2017. Cyrilova dcera Marie půl roku po odhalení pomníku zemřela po dlouhé a těžké nemoci.

Literatura :

František Živela zbrojíř Hurricanů a Spitfirů se srdcem sportovce - Jiří Mikula, Václav Kolesa, Jaroslav Popelka - nakl. Kolesa 2004

Konec selského stavu na Olomoucku - Jan Přidal - Společnost pro minulost venkova

Komentář k fotkám

   
   
   

 

zprava Cyril Sklenář, Jan Maršálek, Alois Klevar, Frantisek Mikšík, ?  Po návratu z Legie - jižní Francie

stojí druhý zleva - kurz zbrojířů  v Manby - 25. ledna 1941

peruť 310  Exeter léto1942 - stojí 4. zleva

dne 3. března 1946 s rodiči a Františkem Muzikantem - ten bez lodičky

v bývalém domě Cyrila

Garáž Sboru dobrovolných hasičů Topolany 6. dubna 2017

Děkujeme za pomoc pánům Františku Sklenářovi, Jaroslavu Dvořákovi a paní Janě Půrové.