Jste v sekci: Publikované články

U 971 a 311 peruť 24. června 1944

Stroj „O“ odstartoval z Predannacku na protiponorkovou hlídku ve 14.10. Kapitánovi letounu hlásil radarový operátor Miroslav Vild nedlouho poté dvě skvrny na obrazovce přístroje. Ty ale byly pro lodě příliš malé. Stroj se blížil k místu kontaktu vzdálenému asi dvě míle. Jakmile pilot spatřil na hladině dva periskopy, strhl B 24 směrem k cíli. Současně byly vysunuty závěsy s raketami, otevřena pumovnice a připravena značkovací bomba.  Ze vzdálenosti  400 metrů byly vypáleny první dva páry raket. Během tří vteřin jich následovalo dalších šest. Naši letci shodili na místo výskytu obou ponorek osm hlubinných náloží a značkovací pumu  - seamarkera.  Ta zde moře zbarvila žlutozeleně. Periskopy předtím pozorovaly spojenecké torpédové čluny plující nedaleko. Liberátor kroužil nad místem útoku a světelnými signály i rádiem navázal kontakt s dvěma torpédoborci.  Haida i Eskimo připluly k místu ponoření ponorek plnou parou a tam zaujaly vzájemnou pozici v pravém úhlu.  Zde stály nehybně tři minuty, které naší posádce v B 24 kroužícím ve větší výšce připadaly nekonečné. Obsluhy asdicu na torpédoborcích se zatím snažily podle šelestu obě ponorky lokalizovat. Najednou jeden z nich vyrazil plnou parou vpřed a na obě strany shazoval hlubinné pumy. Po dvou stech metrech se torpédoborec otočil přídí zpět a zastavil. Sotva se hladina moře vzedmutá sloupci vody z explozí uklidnila, vyrazil napříč kruhem druhý torpédoborec v úhlu devadesáti stupňů a rovněž on shodil do hloubky nálože. 

Oba torpédoborce se střídaly v hlubinném bombardování po nějakou dobu. Po dvaceti minutách se ponorka U 971 vynořila a vzdala se. Její posádka se nalodila na jeden z obou torpédoborců. Ten vzal ponorku do vleku.  Teprve poté Liberátor „O“ pokračoval v hlídkování .

POZNÁMKA :  U 971 klesla ke dnu  v pozici 49 stupňů 01 minut severní šířky a 5 stupňů 35 minut západní délky  severozápadně od konce bretaňského poloostrova. 

 Literatura  :

Miroslav Vild  -  Osud byl mým přítelem – Naše vojsko 1985

Anthony Hall  - Operation Overlord D-Day Day by Day  - Grange Books plc 2003

Paul Herbert Freyer  -  Smrt na všech mořích – Naše vojsko 1982

Webové stránky :

www.uboat.net/boats/u971.htm