Jste v sekci: Publikované články

Setkání 6. října 2006

Sraz nejen veteránů RAF v klubu DUHA 6. října 2006

Uskutečnil se díky radnímu pro školství Krajského úřadu Olomouckého kraje Ing Pavlu Sekaninovi. Seznam účastníků jsem vytvářel dvouletým hledáním příbuzných. Někteří odpověděli na výzvu v místních novinách. Tak se dva příslušníci 311. bombardovací perutě Karel Kadlec a František Vaníček setkali u stejného stolu po více než padesáti letech.
Veterán 310. perutě gen. Zdeněk Škarvada přijel osobně a rovněž rodiny majora Františka Adama, podplukovníků Františka Březovského, Aloise Dvořáka, Ladislava Valouška,
Vladimíra Zaorala, Rudolfa Zimy a nadporučíka Miroslava Diviše. Většinu přítomných tvořili příbuzní příslušníků 311. perutě - štábního rotmistra Jaroslava Andráška, bratří Čtvrtlíků, plukovníků Antonína Dvořáka, Václava Knola, Stanislava Mikuly, podplukovníků Viléma Konštackého, Teofila Kavuloka, štábního rotmistra Floriána Jahody, nadporučíka Františka Krejčího, desátníka Rudolfa Lanže a kapitána Karla Rychnovského.
312. stíhací peruť byla reprezentována rodinami štábního rotmistra Františka Oplockého a majora Josefa Zeleného. Synovec prvního velitele československé B letky 68. perutě nočních stíhačů Vlastimila Veselého a Erazima Veselého z 311 přijel až z Jičína, z Lašťan synovec Josefa Brykse MBE z 242. perutě a syn Leteckého komodora Karla Janouška KBC z Přerova.
Pozemní armádu zastupovali Jiří Louda, Stanislav Liška a Karel Volena, synovec generála Viléma Sachra, veterán podplukovník Alfred Jánský stejně jako předseda Československé obce legionářské generál Antonín Špaček.
Vnuk plk. Ladislava Bobka DFC z 68. perutě si měl co říci s JUDr. Jaroslavem Veselým . Oba pracovali na knize - první o svém dědovi, druhým o strýci. Synovec plk Josefa Františka DFM+Bar přijel z Brna. Po projevech měl příležitost shlédnout nejen dokument o prostějovském leteckém učilišti a hodinový o Československé obrněné brigádě u Dunkerque 1944, ale nakonec i dvanáctiminutový o návštěvě členů Československého svazu letců v Anglii - hrobu četaře Josefa Františka v Northwoodu a kostela RAF St. Clement Danes.
Během druhé světové války byly někteří příbuzní těch, co bojovali v zahraničí proti Hitlerovi, internováni v táboře u Svatobořic nebo i v Osvětimi jako Miroslav Knol, jehož otec byl poslán do plynové komory hned po svém příjezdu do Osvětimi.