Jste v sekci: Publikované články

Letci v názvech ulic Černého mostu

Vedení městské části Praha 14 si váží skutečnosti, že tak byly pojmenovány ulice zrovna na Černém mostě jako symbol úcty k představitelům československého letectva. Jména patnácti ulic sídliště Černý most I byla schválena Magistrátem hlavního města Prahy už v roce 1981 na počest sovětských, finských, francouzských, maďarských, německých, polských a zakarpatských komunistických a dělnických funkcionářů nebo estonského a tureckého básníka. Tyto byly v r. 1991 přejmenovány na Anderleho, Breicetlovu, Bryksovu, Doležalovu, Dygrýnovu, Fejfarovu, Františkovu, Generála Janouška, Jíchovu, Ocelkovu, Kpt. Stránského, Smikovu, Šebelovu, Šromovu, Vašátkovu a Vybíralovu. Po roce 1997 dostalo dvanáct ulic jména -  Arnošta Valenty, Bobkova, Himrova, Hlaďova, Irvingova, Kučerova, Maňákova, Kuttelwascherova, Mansfeldova, Marešova a Šedova. Jako poslední z těchto dvaceti devíti byly pojmenovány ulice Dobrovolného a Půdova v roce 2009. Od druhého vydání výše uvedené knihy přibyly k dvaceti devíti ulicím pojmenovaným po čs. letcích RAF ještě Kostrbova, Truhlářova a Rudolfa Holeky, nacházející se naproti Půdovy a Dobrovolného. Ta první má jméno po českém letci - esu rakouského letectva za první světové války. Ta třetí po prvním vojenském letci české národnosti v rakousko-uherském vzduchoplaveckém sboru před první světovou válkou. Ulice Rudolfa Holeky dostala své jméno 11. ledna 2011. Kostrbova dne 8. srpna 2009.

POZNÁMKA : Holekova ulice byla pojmenována po někom jiném před několika desetiletími. Nachází se v Klánovicích u Prahy.

 
 

Přestože se severně od sídliště Černý most I nacházejí ulice Cíglerova a Pospíchalova, nebyly podle informace od vedoucí odboru kanceláře tajemníka paní Dany Davidové pojmenovány ještě za komunistického režimu po navigátorovi a pilotovi čs. 311. bombardovací perutě, ale po dvou účastnících protifašistického odboje, z nichž první zemřel při zatýkání gestapem 7. dubna 1942 a druhý byl umučen v témže roce v koncentračním táboře Mauthausen. Názvy výše uvedených ulic nejsou poctou pouze výše letcům v publikaci zmíněným, protože v RAF sloužilo za druhé světové války osm Doležalů, šest Janoušků a Kučerů, čtyři Marešové, tři Valentové, dva Ocelkové, Fejfarové, Šedové a Stránští.

 V sídle úřadu Městské části Praha 14 na ulici bratří Venclíků je k prodeji ještě 250 kusů této pozoruhodné knihy, popisující životy některých příslušníků nejen všech čtyř československých perutí a čs. letky nočních stíhačů, ale rovněž některých perutí britských, polské a 111. Operační výcvikové jednotky na Bahamách. Vyšlo v nákladu 1500 ks, 80 stran, obsahuje mapku sídliště Černý most i fotografie jmenovek všech dvaceti devíti jmen ulic a jednoho náměstí. Formát A4, paperback, cena 100 Kč.

Děkujeme pracovníkům Městské části Prahy 14 - Černý most za poskytnutou pomoc a svolení použít obě fotografie.