Jste v sekci: Publikované články

Kpt Otakar Hruby DFC

* 1. 11. 1913 v Nové Pace

+ 15. 5. 1993 v Nové Pace

Letec RAF O. Hrubý se narodil ve vlastenecké rodině a jeho otec byl mistrem ve Schnabelově textilní továrně. Chodil do měšťanské školy v Nové Pace, již od mládí byl cvičencem Sokola. Ve studiu pokračoval na průmyslové škole automobilky v Mladé Boleslavi. V roce 1932 se přihlásil do Školy leteckého dorostu, oddíl specialistů v Prostějově. Ze školy byl přidělen k leteckému pluku č. 5 v Praze k 82. letce. U pluku byl zařazen do poddůstojnické školy. V dalších letech prodělal různé letecké kurzy. Postupně sloužil u leteckého pluku č. 5 a č. 6 v Hradci Králové a v Brně. Dne 15. března 1939 sloužil u leteckého pluku č. 4 v Pardubicích. Z Prahy odjel na Moravu, odkud odešel se Stanislavem Fejfarem do Polska. Po prezentaci v Krakově odjel na lodi Sobieski z přístavu Gdyně do Francie, vlakem se dostal z přístavu Boulogne do Paříže. Potom odjel do Marseille, kde byl v pevnosti St. Jean prezentován do Cizinecké legie. Z Francie odplul do Oranu, odtud byl přemístěn do výcvikového tábora legie v Sidi–Bel–Abbes. Zde prodělal pěší výcvik. Po vypuknutí války byl přidělen na leteckou základnu Tunis, potom na letiště La Senia v Oranu. Tady byl zařazen k jednotce ERC 572. Seznámil se s francouzskými letouny. V hodnosti desátníka byl přemístěn v květnu 1940 ke GCI/10 do Tunisu ve funkci operačního pilota. U jednotky provedl několik letů, po kapitulaci Francie byl od jednotky uvolněn. Přes Casablancu a Gibraltar se dostal do anglického Liverpoolu. Po krátkém soustředění ve stanovém výcvikovém táboře v Cholmondeley Parku byl přemístěn do čs. depotu RAF Cosford. Dne 30. 7. 1940 byl přijat do dobrovolných záloh královských leteckých sil jako vojín–nováček, ve druhé polovině září byl zařazen jako Pilot F v hodnosti Sgt. (četař). Současně nastoupil k 6. operační výcvikové jednotce do Sutton Bridge, kde se zacvičoval na britská letadla. Dne 19. října 1940 byl O. Hrubý zařazen k 111. britské stíhací peruti ve skotském Dyce. Zapojil se do poslední fáze Bitvy o Británii. První sestřel zaznamenal 21. února 1941, tehdy poškodil 65 km východně od Aberdeenu Junkerse. V březnu byl povýšen na rotného a jmenován do čs. hodnosti rotmistr letectva v záloze. O čtyři měsíce později byl vyznamenán čs. medailí Za chrabrost. V následujících měsících sestřelil a poškodil několik nepřátelských letadel, následovalo vyznamenání čs. válečným křížem 1939 a povýšení na podporučíka letectva v záloze. Dne 23. února 1942 byl povýšen do britské hodnosti podporučíka, v květnu byl vyznamenán druhým válečným křížem. Následuje převelení k 313. stíhací peruti do Fairlopu. Po skončení prvního operačního turnusu odchází jako instruktor létání k 57. operační výcvikové jednotce v Hawardenu. V prosinci se vrátil k bojové službě jako poručík letectva a byl zařazen k 310. čs. stíhací peruti v Exeteru. V roce 1943 byl vyznamenán druhou čs. medailí Za chrabrost a stal se zástupcem velitele letky a současně byl povýšen na poručíka letectva v záloze. U 310. perutě zůstal O. Hrubý do června 1944, již 23. 2. byl povýšen do hodnosti kapitána letectva. Odešel k čs. depot RAF Cosford, po kratší nemoci byl zařazen k 17. pokračovací pilotní letecké škole, kde získal zkušenosti s pilotováním vícemotorových letadel. Za statečnost a bojové vlastnosti byl vyznamenán záslužným křížem DFC, ten mu připjal A/C/M (Air Chief Marshal) Sir Roderick Hill. V březnu 1945 se přecvičoval u 51. operační výcvikové jednotky v Cranfieldu pro létání na dvoumotorových stíhacích letounech Mosquito NF Mk. XII. Při jednom z cvičných letů se při havárii těžce zranil a byl převezen do nemocnice. V době rekonvalescence byl přidělen k čs. depot RAF Cosford, povýšen na nadporučíka letectva v záloze a vyznamenán třetím čs. válečným křížem. Během války se zúčastnil O. Hrubý 218 náletů nad územím nepřítele, útočil na nepřátelská plavidla např. Prince Eugene, Scharnhorst a Gneisenau, v roce 1943 doprovázel eskortu čtyř křižníků s králem Jiřím VI. do Scapa Flow, účastnil se vylodění v Dieppe a invaze v Normandii. Za svoje zásluhy ve Velké Británii byl také vyznamenán medailí 1939–45 Star se štítkem Battle of Britain, Air Crew Europe Star se štítkem – Atlantic a War Medal Croix de Guerre avec Palme.

Dne 26. září 1945 se vrátil do Československa, kde byl přidělen jako velitel letky k 121. leteckému pluku letecké divize v Praze–Kbelích. Vzhledem k velké potřebě zkušebních letců v našem letectvu byl přeložen do skupiny důstojníků letectva z povolání. Získal čtvrtý čs. válečný kříž a byl vyznamenán čs. medailí Za zásluhy 1. stupně. Od srpna 1946 do února 1949 byl zkušebním pilotem přejímací komise letounů ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu v Praze–Letňanech. Dne 10. 2. 1949 bylo O. Hrubému oznámeno, že se zprošťuje služby, protože pro něj nemá MNO použití v jeho profesionální skupině. Po měsíci mu byla nabídnuta tři místa v tiskárně, JZD a u podniku Stavby silnic a železnic. Otakar Hrubý se vrátil do Nové Paky, kde mohl být zaměstnán pouze manuálně, a tak nastoupil jako truhlářský dělník ve firmě svého tchána.

Dne 11. ledna 1950 byl na pracovišti zatčen StB a odvezen k výslechu do Prahy. Později byl dán do Tábora nucených prací na Mírově na dobu dvou let jako osoba práce se štítící. Ustanovením MNO ze dne 16. 8. 1950 mu byla odejmuta hodnost a byl degradován na vojína. Z tábora se vrátil s dluhem za svojí převýchovu. V Nové Pace nastoupil jako řidič v novopackém pivovaře, později pracoval jako skladník hutního materiálu v n. p. SSaZ v Nové Pace. Ještě jako důchodce pracoval do sedmdesáti roků v přádelně n. p. Velveta v Nové Pace. Dne 9. května 1965 byla udělena O. Hrubému čs. pamětní medaile „20 let osvobození ČSSR“, dne 17. 9. 1969 byl částečně rehabilitován a povýšen do hodnosti podplukovníka v. v. Po roce 1989 byl rehabilitován plně a povýšen do hodnosti plukovníka, byla mu udělena medaile Za zásluhy o ČSLA 1. třídy a současně byl jmenován Zasloužilým vojenským letcem ČSFR. V roce 1990 se zúčastnil ve Velké Británii setkání bývalých válečných letců RAF a  byl vybrán a představen na recepci anglické královně–matce. V květnu roku 1991 byl na Pražském hradě vyznamenán prezidentem republiky Václavem Havlem Řádem Milana Rastislava Štefánika. V květnu 1993 podlehl O. Hrubý v Nové Pace vážné nemoci.

O. Hrubý byl oceněn 5x Čs. válečným křížem 1939, 3x Čs. medailí  Za chrabrost, Čs. medailí Za zásluhy 1. st., Pamětní medailí čs. zahraniční armády se štítkem F a VB, Croix de Guerre, D.F.C., The 1939-1945 Star, Air Crew Europe Star, Atlantic Star, Defence Medal, War Medal.

 

   

 

U Hurricanu Mk I britské 111. perutě. Snímek je rovněž na sedmém dílu filmu „Vítězná křídla“ jako číslo 442

O. Hrubý je vyznamenáván Záslužným leteckým křížem DFC z rukou A/C/M (Air Chief Marshal) Sira Rodericka Hilla   
  12. července 1990 při oslavách padesátého výročí Bitvy o Británii na radnici Guildhallu v Londýně. Zleva : Královna Matka, A/C Thompson J.M. CBE, DSO, DFC&Bar, AFC, F/Lt Hrubý Otakar DFC, Mansfeld Miroslav DSO, DFC, AFC Identifikoval Jaroslav Popelka 

Zdroj :

Yvona Benčová: Osobnosti Novopacka, Nová Paka, Město Nová Paka, 300 s., 95 – 97