Jste v sekci: Publikované články

Gen Vlastimil Veselý DFC AFC

Dne 20. září 1913 se v Hořicích geometru Ing. Erazimovi Veselému a jeho ženě Žofii narodil nejmladší syn Vlastimil Veselý. Do školy začal chodit na Habru 16. 9. 1919, což byl i rok, kdy zemřela jeho matka. Jak později v exilu v Austrálii sdělil Vlastimil Veselý autorovi těchto řádků- „důležité bylo, že ho pan učitel ve škole naučil zdravit - a taky to, co se naučil v Hořicích v Sokole..“.Od malička nesmírně toužil po létání a otec za něho musel podepsat revers, aby mohl absolvovat letecké kurzy. S výtečným prospěchem absolvoval v r. 1935 Vojenskou akademii, kde jeho spolužáky byli m.j. i pozdější stíhači RAF Bartoš, Fejfar, Kloboučník a Fajtl. Jako jeden z prvních čs. letců přešel 18.5.1939 hranice do Polska, aby se pak přes Francii dostal do cizinecké legie a ve francouzské uniformě mu byl také uznán první sestřel - nad Středozemním mořem sestřelil 17.6.1940 italský letoun Savoia Marchetti S.M.79, přičemž se jednalo o jediné vzdušné vítězství dosažené československým stíhačem v řadách Francouzského armádního letectva v bojích proti italskému královskému letectvu.

Po kapitulaci Francie odejel spolu s ostatními našimi piloty britskou lodí z Gibraltaru do Anglie do Cholmondeley Park, kde se soustřeďovali čs. vojáci pro boje proti Hitlerovi. Jako mnozí další Češi byl zařazen do stavu leteckých důstojníků v Royal Air Force. První svůj let absolvoval na letounu čs. letky „Hurricanu“ jako stíhač. Velmi ale toužil po nočním stíhání, na něž měl ostatně z Československa výcvik. To se mu podařilo až 11.12.1940 a hned počátkem příštího roku požádal spolu s npor. Kloboučníkem o přeložení k noční stíhací letce č.96 v Cranage. Oba tito piloti jsou pak považováni za zakladatele čs. nočního stíhání.

12. března 1941 byl nadporučík Veselý sestřelen díky nezkušenosti svého střelce - mladého a asi dost vystrašeného Kanaďana. Při útoku na Heinkela 111 tento střelec nereagoval ani na druhý rozkaz ke střelbě - a tak zadní střelec německého letounu útočící Defiant sestřelil, přičemž zraněný pilot po krátkém bezvědomí přistál ( se 150! zásahy na svém letounu a hlavně s těžkým zraněním). Za brilantní pilotní výkon dostal Vl. Veselý vyznamenání DFC, což je nejvyšší anglické letecké vyznamenání, jež uděluje osobně anglický král!

 

 Pro úplnost třeba uvést, že také starší bratr Vlastimila - Erazim Veselý, byl sestřelen jako navigátor bombardovacího letounu Wellington. Také on sestřelení a válku přežil - i když bohužel v německém zajetí, kde Němci hrozili sestřeleným čs. letcům smrtí…

Po uzdravení pokračoval Vlastimil Veselý v létání na různých typech letadel (m.j. Blenheim), aby se dostal k 68. česko- anglické squadroně, kde na skvělých letadlech Beaufighter se dočkal dalších svých úspěchů a sestřelů, také velitelské funkce, za kterou mu později pan president Havel udělil generálskou hodnost…Patrně nejzajímavější sestřel (společně se svým navigátorem Nečasem) měl S/Ldr Vlastimil Veselý 24.7.1942 – totiž nový německý stroj Heinkel 177 Greif.

Konec války zastihl Vl. Veselého na Inspektorátu čs. letectva v Londýně. 7.3.1945 byl povýšen na majora letectva, později jako podplukovník byl 15.5.1946 velitelem leteckého pluku v Plzni. Jak známo - západní letci byli komunistickým režimem šikanováni, mnozí uvězněni. Varován svým spolužákem, členem OBZ(později se jim říkalo „kontráši“) - emigroval 15. 9. 1948 patrně na poslední chvíli přes Německo zpět do Anglie. Zde byl opět přijat 8. 11. 1948 do RAF, kde dosloužil ve velitelských funkcích a v různých zemích až do důchodu, jehož se dočkal koncem r. 1968. Odejel pak do Australie, kde věku 88 let v r. 2001 zemřel. Rok předtím udělilo svému rodákovi město Hořice čestné občanství. O dva roky později byl na zakázku města vyroben film „Piloti prostějovského leteckého učiliště ve druhé světové válce“. Vlastimil Veselý je jedním z pěti pilotů zde zmíněných

Jaroslav Veselý