Jste v sekci: Publikované články

Bratři Čtvrtlíkové

Byla odhalena už v roce 1946 členy místního fotbalového klubu SK Černovír, za který Jan i Miroslav hráli. Je příjemným překvapením, že po převzetí moci komunisty úřady neporučily desku odstranit. Neteř bratrů vzpomíná na průvody místních občanů na cestě od kostelak dy se tito zastavili u pamětní desky. K vidění na : www.vets.cz/vpm/mista/obec/464-olomouc/heydukova díky Spolku pro vojenská pamětní místa.

Starší z bratrů Miroslav se narodil 12. října 1914 v Olomouci. Po vychození obecné a měšťanské školy absolvoval tříletou Odbornou pokračovací školu. Na vojně byl u protiletadlového pluku. 9. června 1939 přešel s bratrem Janem u Dobratic polskou hranici a týden ho polští pohraničníci zadržovali v Gnojníku. Odtud oba odjeli do Krakova až 17. 6., kde se příštího dne zapsali na Čsl. konzulátě u České vojenské skupiny. Oba podepsali předběžný závazek služby v Cizinecké legii. 28. července odjeli vlakem do Gdyně a příští den odpluli na lodi Chrobry do Francie. 2.srpna přistáli v Bolougne a vlakem jeli přes Lille do Marseiile. V kasárnách Cizinecké legie Fort St Jean podepsali pětiletý závazek služby v Legii. 4. srpna odpluli na lodi „Sidi-bel-Abbes“ do Oranu v severní Africe. Odtud odjeli o dva dny později do výcvikového tábora Cizinecké legie v Sidi-bel-Abbes.

   

La Nouvelle 1940 - Jan vpravo od Mirka   Afrika Cizinecká Legie - Jan stojící Mirek sedící

Po vstupu Francie do války byli oba z Cizinecké legie uvolněni a 23. září odjeli do Oranu a zpět lodí do Marseille. 26. září oba prezentováni ve Čsl. výcvikovém táboře v jihofrancouzském Agde. Miroslav byl zařazen k 6. baterii 1. dělostřeleckého pluku. 1. dubna 1940 byl v Agde převelen k Letecké skupině. 23. června odjel z Agde do přístavu Port Vendres. Následujícího dne odtud oba odpluli na lodi „Apapa“ přes Gibraltar do Anglie. 7. července loď spustila kotvu v Liverpoolu. 8. 7. Miroslav a Jan odjeli do shromažďovacího tábora v Cholmondeley. O pět dní později vlakem do Československého depa RAF Cosford. 24. 7. Miroslav podepsal k Dobrovolnické záloze RAF. Hodnost vojín nováček. O pět dní později převelen k 311. bombardovací peruti a zařazen do výcviku na palubní střelce. Uděleno poddůstojnické služební číslo 787318. 19. srpna povýšen na seržanta a zařazen jako přední střelec. 10. září provedl svůj první operační let - na bruselské nádraží ve Wellingtonu P 9235 KX-C. 28. 10. 1940 byl Sgt. Miroslav Čtvrtlík povýšen do čsl. hodnosti rotný. 1. 3. 1941 do britské hodnosti F/Sgt. 16. dubna vyznamenán Československým válečným křížem 1939. 21. června druhým a 25. července 1941 dostal tento kříž potřetí.   

   

Rotný Jan Čtvrtlík a Katty                                Rotný Miroslav Čtvrtlík ten napravo

5. srpna 1941 absolvoval Miroslav náletem na Mannheim svůj poslední 41. let prvního operačního turnusu. 16. prosince byl přidělen k Československé 1429. výcvikové letce v Honingtonu v hrabství Suffolk jako instruktor střelby. 29. června 1942 se letka stěhovala do North Luffenham. Následujícího dne znovu – teď na Woolfox Lodge. 12. července 1942 byl F/Sgt Miroslav Čtvrtlík povýšen do důstojnické hodnosti podporučík a bylo mu předěleno nové služební číslo 132086. 31. 8. se s 1429. výcvikovou letkou přemístil na letiště Church Broughton. 28. 10. 1942 byl jmenován do čs. hodnosti podporučíka v záloze. 10. listopadu se přestěhoval s Čs. výcvikovou letkou 1429 na Thornaby on Tees. 20. 11. byl odvelen k 311. peruti do Talbenny jako operační palubní střelec. 12. ledna 1943 povýšen do britské hodnosti F/O – por, npor. 26. května se přemístil s 311 na základnu Beaulieu. 29. srpna 1943 zde uhořel při havárii po startu v Liberátoru BZ 755 „G“. 1. září pohřben do hrobu č. 3 čsl. sekce Vojenského hřbitova Brookwood v hrabství Surrey. Hrob je na třetím snímku shora v článku „Hřbitovy Brookwood v sekci Odkazy podsekci „Hřbitovy čs. letců“

   

Rt Jan Čtvrtlík v letecké kombinéze     Ppor. Miroslav Čtvrtlík

Vyznamenání :

3x Československým válečným křížem 1939

Čs. medailí Za chrabrost

In memoriam : 

Čs. medailí za zásluhy I. stupně

Čs. vojenskou pamětní medailí F, VB

Britskou Air Crew Europe Star with France/Germany Clasp

1. 6. 1991 povýšen do hodnosti plukovníka letectva in mem

 

        Mladší Jan nazývaný Jenda byl s Miroslavem členem místního Sokola. Navíc hráli oba fotbal za SK Černovír. Fotografie ze sbírky manžela sestry obou bratrů dokazují mnohé z jejich života. Desátník Čsl. armády Jan Čtvrtlík byl za mobilizace 1938 v Hodoníně. S bratrem Miroslavem spolu absolvovali cestu k Čsl. zahraničnímu vojsku přes Polsko, Francii, Cizineckou legii, znovu Francii až do Anglie. Rozdělila je až odlišná specializace. Jan byl odvelen do No 2 Signals School v Yatesbury k výcviku na radiotelegrafistu. Vánoce 1940 strávil tam. Byl zařazen jako radiotelegrafista do posádky rotného Václava Netíka. Za služby u čsl. bombardovací 311. perutě v roce 1941 až do osudného spnového letu na Hannover je Jan Čtvrtlík zmíněn na straně 157 knihy Petra Radosty „ Noci nad Německem„. 19. srpna 1941 byl jejich KX-F sériového čísla R1371 při návratu od Hannoveru sestřelen nad holandským pobřežím nočním stíhačem Messerschmitt 110. Zahynulo všech šest členů posádky. Jeho hrob prý není znám. Z toho důvodu najdeme jeho jméno na panelu 42 památníku Runnymede. Památník je  k v podsekci „Členové Svazu letců v Anglii 2004“ sekce  „Dokumentární filmy“

   

Jan čvrtý zleva    Třetí zleva stojící - Miroslav držící štiku, pátý Josef Filler. Sedí zleva : Pizur Michal, Soukup Oldřich, Tarantík Václav, Kostelecký Václav

17. září 1942 byli v rámci akce E 3000 – Emigranten na rozkaz Karla Hermanna Franka zatčeni oba rodiče Miroslava a Jana Čtvrtlíkových. V Olomouci odsouzeni k pobytu v internačním táboře. Matka Anežka byla ještě téhož dne převezena do tábora ve Svatobořicích u Kyjova. Otec Stanislav vězněn nejprve v Olomouci a pak v Brně v ulici „Pod kaštany“. Do Svatobořic se dostal až později. Oba tam byli až do osvobození tábora v polovině dubna 1945.

Za jejich padlé syny a dalších šestnáct oběti druhé světové války z Černovíra byla v místním husitském kostele Prokopa Holého sloužena mše.

V roce 1991 byl Jan Čtvrtlík rehabilitován a povýšen na podplukovníka in memoriam.

V žádné dosud vydané knize o čsl. letcích dosud nebyla uveřejněnna fotografie Jana Čtvrtlíka v uniformě RAF. Díky rodině žijící v rodném domě obou bratrů v Olomouci – Černovíře tak s jejich svolením můžeme uveřejnit některé z nich.

Za identifikaci fotografie děkujeme panu Popelkovi

Literatura :

Jan Rail, Vít Formánek – Žít navěka – nakl. OSTROV 2003

Pavel Vančata – Letec po hvězdách – nakl. OSTRV 2009

PETR Radosta – Noci nad Německem – NADAS 1990