Pamětní deska Slatinice

Byla odhalena 15. dubna - v den 75. výročí smrti rtm. Josefa Talába, kterému je rovněž věnována. Jsou na ní jména tří příslušníků RAF žijících v obci.  Josef Taláb ve Slatinicích bydlel pouze několik let před druhou světovou válkou. Stanislav Havlíček byl v rámci komunistických čistek mezi personálem prostějovského vojenského letiště vyhozen ze zaměstnání zbrojíře i z bytu v Prostějově. Usadil se v místní části Slatinic Lípy. Pouze montér motorář čs. 312. perutě Bernard Mišák pocházel ze Slatinic. Jeho příbuzný za války zemřel v koncentračním táboře Buchenwald.

Pamětní deska byla vložena do Památníku padlým už vloni. Vyrobilo ji Kamenictví Otruba z Plumlov a platila ji obec Slatinice. Byla odhlalena Ondřejem Mikmekem a Stanislavem Havlíčkem - synem letce RAF.

Ceremoniál zahájila dechová hudba Záchranného hasičského sboru Slatinice. Starosta v projevu popsal životní osudy všech tří hrdinů. Žáci místní Základní školy přednesli básně. Následovala státní hymna a shromáždění bylo ukončeno písní "Kdož sú boží bojovníci".

POZNÁMKA : Na znaku čs. 311. bombardovací perutě jsou namalovány zbraně husitů cep a řemdih. Okolo znaku je napsáno jejich heslo : "Na množství nehleďte"

Akce se zúčastnili Hasiči ze Slatinic, členové Klubů vojenské historie 276th Sqdn/reenacted/ RAF a 45 a Biskupští manové, Sokoli z Československé obce legionářské Olomouc, příslušníci Čs. letectva a Čs. armády, návštěvníci i obyvatelé obce. Setkali se tam např. synové zbrojířů čs. 310. stíhací perutě Stanislava Havlíčka a Cyrila Sklenáře.        

Po ceremoniálu si šli přítomní prohlédnout výstavu o československých letcích v RAF za druhé světové války. Ta se konala v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatinice. K vidění bylo nejen 28 panelů s fotografiemi, ale rovněž mnoho předmětů, které našim letcům Královského letectva patřily. Výstavu uspořádal KVH 276th /reenacted/ RAF a zorganizoval ji pan Filip Procházka, zástupce 26. odbočky Svazu letců. Část výstavy patřila členům KVH 45 Brno a Československé obce legionářské.

Ta je také na www.wingsinexile.co.uk a to jak v české, tak anglické verzi. Stojí za prohlédnutí.