Památník v Topolanech

Je věnován čtyřem rodákům z Topolan u Olomouce. Ne všichni z nich sloužili v Královském letectvu. Jeden z nich se nedožil konce druhé světové války. Major Jan Maršálek zahynul 14. července 1941 na střeleckém kurzu pro radiotelegrafisty. Rotmistr Cyril Sklenář byl zbrojířem u 310. stíhací perutě. Četař František Muzikant byl kuchařem u Československé obrněné brigády. Aloisi Klevarovi se v červnu 1940 nepodařilo dostat na loď do Anglie. Až do konce války se skrýval ve Francii a zapojil se do odboje.

Pomník se nachází v topolanském parčíku u křižovatky silnic Konice - Olomouc a Topolany - Křelov.

Dílo pana Milana Poliána je odlito z umělého kamene pískové barvy, písmo na pamětní desce je gravírované laserem a kovová ratolest je zhotovena klasickou kovářskou technikou.

Po projevech primátora města Olomouce, starosty obce Hněvotín a předsedkyně městské části Topolany složily poctu čtyřem hrdinům dva průlety dvou bitevníků L-159 Alca Letectva Armády ČR a tři čestné salvy. Pomník byl odhalen primátorem a starostou. Následovalo kladení věnců, kytic či pouhá úklona. Ceremoniálu se zúčastnili členové Klubu vojenské historie Biskupští manové a jeden nezařazený z Olomouce, vojenská posádková hudba Olomouc, vojáci Ženijního pluku Olomouc, členové hasičského sboru Topolany, rodinní příslušníci  a desítky dalších přihlížejících. Ceremoniál byl zakončen signálem vojenské trubky "Večerka" a státní hymnou.

Stavba pomníku a informační tabule byly objednány a zaplaceny Komisí městské části /KMČ/ Topolany. Všechny informace, kontakty a fotografie se jí podařilo sehnat díky vstřícnému postoji rodin čtyř výše uvedených . Ty byly poskytnuty referentce Magistrátu, který měla realizaci nástěnky na starosti. Velké díky patří předsedkyni KMČ Janě Půrové.

POZNÁMKA  : Dva metry od výše uvedeného pomníku je v parčíku pomník černé barvy. Ten je věnován  dvěma vojákům Rudé armády, kteří padli při osvobozování vesnice v boji s německými jednotkami dne 8. května 1945. Původně stál na jiném místě v obci.

   
   

Pokud stojíte v parčíku za autobusovou zastávkou čelem k zastávce a pomníku těm čtyřem pískové barvy, uvidíte dvanáct metrů po Vaší pravici dvě nástěnky. Na levé z nich najdou občané Topolan informace z magistrátu Olomouc, jehož součástí obec je. Na obou stranách pravé nástěnky jsou nejen fotografie Františka Klevara, Jana Maršálka, Františka Muzikanta a Cyrila Sklenáře. Najdete na nich také informace o jejich životech a znaky jednotek, v nichž za druhé světové války sloužili.

Na jednom ze dvou snímků nástěnky fotografované ze severní strany uvidíte mezi ní a kovovým rámem v pozadí černý pomník dvěma vojákům Rudé armády padlým 8. května 1945. Občané Topolan se na něj složili a odhalili už 28. června 1945 u kaple Nejsvětějšího srdce Páně vedle sochy Svatého Václava. Byl to jeden z prvních památníků tohoto typu v celém olomouckém kraji. Tento pomník byl přestěhován do parčíku u autobusové zastávky v 70. letech. Podle pamětnice se každoročně konaly lampionové průvody přes celou vesnicí a končící právě u památníku. Zde měl pokaždé nějaký funkcionář projev a malý pionýr přednesl básničku.

Výše uvedená nástěnka byla zaplacená Komisí městské části Topolany /KMČ/. Ta na připravované tabuli pracovala déle jak půl roku. Rovněž sehnala snímky čtyř hrdinů obce a všechny dostupné informace o nich. Informační tabule měla být podle návrhu KMČ vyrobena ze dřeva a zastřešena.  Pracovníce  Magistrátu města Olomouce , která měla realizaci nástěnky na starosti, ale připomínky KMČ k provedení díla od jara 2017 nevzala v úvahu.