Památník plk Ladislavu Bobkovi DFC

Najdete ho asi sto metrů od místní pamětihodnosti  -  Boučkova statku - a nedaleko od památníku radiotelegrafisty paraskupiny CLAY Ing. Čestmíra Šikoly.  Vnuk pilota Martin Vrána děkuje nejen následujícím osobám, bez nichž by památník nestál a kniha o jeho dědovi  nevyšla. Starostovi Malé Skály Michalu Rezlerovi, tiskárně pana Zaplatílka ve Vesci, Janu a Ondřejovi Staňkovým, panu Antonínu Stratílkovi a Daně Morové.

Studentka Akademie výtvarných umění v Praze Dana Morová podobu pamětní desky navrhla podle fotografie poskytnuté Martinem Vránou. Ta byla odlita mistrem Střední uměleckoprůmyslové školy v Turnově Antonínem Stratílkem. Pamětní desku zaplatila obec Malá Skála.

Památník byl odhalen v sobotu 12. září ve tři hodiny odpoledne.  Mezi přítomnými  byla kromě čestné stráže Roty NAZDAR  i nejmladší pilotova dcera Helena, synovec prvního velitele čs. letky 68. perutě nočních stíhačů JUDr Jaroslav Veselý a poslanec Dolní komory Parlamentu ČR pan Mgr. Jan Farský.  Projevy přednesli starosta obce, pilotův vnuk, Mgr. Hořáková přečetla pilotův životopis a promluvil Mgr. Jan Farský, který převzal nad touto vzpomínkovou akcí záštitu. V průběhu ceremoniálu byla pokřtěna kniha  Martina Vrány "Mezi mořem a hvězdami". Přítomní vyslechli českou i slovenskou část státní hymny, přestože Československo přestalo 1. ledna 1993 existovat.
Fotografie byly pořízeny Pavlem  Charouskem, Otou Václavíkem a Martinem Vránou. 

Za pomoc děkujeme Michalu Rezlerovi a Martinu Vránovi.

   

 

Poslanec Farský a za kamenem  Martin Vrána               Starosta Rezler šestý zleva