Jenerálka 11. června 2012

 

V dubnu 2011 byla Městská část Prahy 6 oslovena Památníkem Terezín a požádána o vyplnění dotazníku k projektu „Za pomníčky“. Cílem tohoto projektu bylo zmapovat současný stav míst na území ČR, kde se za druhé světové války nacházely pobočky koncentračních táborů, pracovně výchovné, trestní atd. Na území MČ Prahy 6 v zámečku Jenerálka bylo v letech 1942 – 1945 internační zařízení gestapa - Kinderheim – útulek pro děti zatčených a popravených v souvislosti s vyšetřováním po atentátu a Reinharda Heydricha a následně internační zařízení gestapa. Při shromažďování  údajů Odbor územního rozvoje /OÚR/ zjistil, že na objektu zámečku není a nikdy nebyla žádná pamětní deska připomínající tyto pohnuté události. V květnu 2011 OÚR předložil grémiu starostky návrh, aby MČ Prahy 6 iniciovala osazení pamětní desky. Objekt zámku včetně hospodářských budov je ve vlastnictví Mezinárodního baptistického semináře Evropské baptistické federace. Návrh byl grémiem schválen a do rozpočtu na rok 2012 byla zařazena částka na výrobu a osazení desky.

Pamětní deska byla navržena ve spolupráci s Památníkem Terezín a jako grafický motiv byla použita výšivka kapesníku s věnováním : "Miládce teta Lidka "od sestry parašutisty Josefa Valčíka, devatenáctileté Ludmily Valčíkové – hlava děvčátka, který byl zapůjčen ze sbírek Památníku Terezín. Deska byla 7. června umístěna na budovu bývalého hostince, který je mimo vlastní areál zámečku a je tak přístupná veřejnosti. Na požadavek současného vlastníka, Mezinárodního baptistického teologického semináře, byla pod vlastní desku umístěna doplňková destička s anglickým překladem textu.

Pod doplňkovou destičkou je trn na věnec, malé věnečky osazuje při květnových výročích Český svaz bojovníků za svobodu Prahy 6.

Ceremoniálu se zúčastnili nejen představitelé  Památníku Terezín, Pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, Archívu hlavního města Prahy, Konfederace politických vězňů a Svazu bojovníků za svobodu, ale rovněž žáci Základní školy Marjánka z Břevnova a Norbertov  ze Strašnic, jakož i studenti Střední odborné školy civilního letectví, Střední školy pedagogické a Gymnázia Evropská.

Projevy přednesli starostka Prahy 6 Marie Kousalíková, Mgr. Dalibor Krčmář z Památníku Terezín a jedna z internovaných dětí a předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 6 Ing. Alena Staňková.

Děkujeme za poskytnutí podkladů k textu Andreji Holasové a Martině Čečilové.

Informace od Ing Staňkové - večer 17. června se bude v kostele svatého Cyrila a Metoděje na Resslově ulici konat vzpomínkový večer na všechny, co měli s atentátem na Heydricha více či méně něco společného.

POZNÁMKA : Jména všech 294 osob napomáhajících parašutistům a popravených v Mauthausenu  24. října 1942, 26. ledna 1943 a 3. února 1944 naleznete na stélách před kostelem. Můžete si je přečíst rovněž v našem článku "Mauthausen 24. října 1942"

Ty byly postaveny nejen díky iniciativě Archívu hlavního města Prahy a odhaleny 26. ledna 2011.

        

  

   

Prohlídky interiéru zámečku Jenerálka se z přítomných zúčastnily pouze ženy a na jejich přání byly provedeny stísněnějšími, ale autentickými místnostmi v jižním a západním křídle zámečku, kde je dnes depozitář knihovny, a ne původně domluvenými prostorami.

 

   

Vpravo vpředu předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 6 Ing. Alena Vyhnisová Staňková,  mluví s Hanou Benešovou z REFLEXU. Přihlíží další z internovaných Anna Moravcová Kuželová.

 

 
 
   
   

Desku odhalují i tři z internovaných - vlevo Alena Vyhnisová Staňková, Mgr Dalibor Krčmář a Hana Hejlová Krušinová, vpravo starostka MČ Prahy 6 Marie Kousalíková a Naďa Vykouková Vratislavová.

   
 

Text : V letech 1942 až 1945 sloužil  Zámeček Jenerálka pražskému Gestapu. Od podzimu 1942 do dubna 1944 zde bylo internováno 46 dvou až šestnáctiletých dětí rodičů popravených po atentátu na Heydricha.

Městská část Praha 6   Památník Terezín                                           

Vlevo praporečník České obce legionářské