Památník zahraničních letců

 

 

Památník zahraničních letců odhalený za účasti bývalých letců RAF dne 22. června 1998 by nikdy nestál bez úsilí pplk.v.v. Mgr. Boleslava Povolného, finanční pomoci senátora Roberta Koláře a příznivé reakce starosty města Prostějova Mgr. Jana Šverdíka.

 

Celkový počet tří set dvou překližkových uren byl přivezený po druhé světové válce z Velké Británie a nalezen na počátku roku 1990 v Národním památníku na Žižkově. Díky Vojenské správě byly rozpadající se dřevěné urny vyměněny za plastikové. Úsilím plk. v.v. Aloise Konopického bylo konečně vydáno povolení k vydání uren a 14. května 1997 bylo 15 uren vydáno zástupcům Krajské vojenské správy /KVS/ Hradec Králové, 11 do Prahy, 26 odbočce SL ČR číslo 26 do památníku na Olšanském vojenském hřbitově,kam byly uloženy 27. října 1997. 6 uren putovalo do Masarykova Muzea v Hodoníně, 6 do Plzně, 16 do KVS Brno, 18 pro KVS Ostrava, 15 jak pro pozůstalé, tak pro Památník v Hrabyni, kde byly uloženy 28. října 1997. 4 urny pro KVS Ústí nad Labem a 5 do Českých Budějovic. Téhož dne převzal 16 uren letců slovenské národnosti Letecký přidělenec Slovenské republiky. Dalších jedenáct uren bylo pozůstalým vydáno Krajskými vojenskými správami nehledě na krajovou příslušnost.     

Devadesát šest uren pan Boleslav Povolný roku 1998 vlastnoručně uložil do Památníku zahraničních letců. Dvě urny jsou bez označení, protože obsahují hlínu rozsypanou při manipulaci s původními překližkovými urnami. Během rekonstrukce památníku, umožněné díky finančnímu daru od zesnulého veterána 311. perutě Viléma Kauderse MC a iniciované Svazem letců Plumlov budou do památníku uloženy urny Václava Haňky a Františka Vocetky.

Tímto vyzýváme další majitele uren čs.letců zahynulých za druhé světové války mající zájem tyto nechat do krypty památníku vložit také, aby nás kontaktovali na emailové adrese : svazletcu@seznam.cz, a to do 30. dubna 2012.

Díky Tomovi Dolezalovi a www.fcafa.wordpress.com více o chronologii událostí ZDE

POZNÁMKA :

Osobou vkládající urny dovnitř Památníku je současný jednatel SL Plumlov pan Mgr. Boleslav Povolný.

Ceremoniál odhalení desky se jmény letců, jejichž urny jak s prstí, tak s popelem byly do památníku uloženy v roce 1998 i letos, se bude konat v pátek 28. září 2012 v 11 hodin dopoledne - viz aktualita ze 7. září.

   

 
 

 

Článek ceremoniálu otevřete ZDE