Deska Josefu Mohrovi

Byla odhalena na zdi místní sokolovny dne 6. května 2015

více…

Deska pěti v Chocni

Pamětní desky by nebylo bez pana Zdeňka Krameniče, který se realizaci myšlenky věnoval od počátku roku 1990.

více…

Deska plk gšt Vítězslavu Rosíkovi

Iniciátor pořízení desky a čestný člen Sdružení čs. zahraničních letců a Československé obce legionářské Brno 1 pan Ladislav Slamečka byl také přítomen.

více…

Druhá deska plk Josefu Bryksovi MBE

První je na Pomníku obětem válek v rodných Lašťanech u Olomouce.

více…

Druhý památník čet Josefu Františkovi

V Otaslavicích stojí už léta před rodným domem stíhacího esa Bitvy o Británii malý pomníček. Dne 5. září 2014 mu na byl jiném místě odhalen druhý.

více…

Jenerálka 11. června 2012

Díky paní Aleně Holasové kronikářce Městské části Praha 6 přikládáme čtyři z ní pořízených fotografií z ceremoniálu odhalení desky

více…

Jména Arnošta Mrtvého a Vojtěcha Kubalíka

První z nich je na pamětní desce obětí druhé světové války.

více…

Muzea Amerika Afrika Asie pevninská Evropa

Air Defense and Air Force Museum Hanoi Vietnam, Military History Museum Hanoi Vietnam a War Remnants Museum Ho Chi Minh City nemají vlastní webovou stránku, ale jsou na virtual tour.

více…

Muzea Kanada

V jednom z nich mají jeden z pouhých dvou letuschopných Lancasterů na světě

více…

Okřídlený lev

S námitkou Národního památkového úřadu k umístění Památníku zrovna v parku na Klárově zcela jistě nesouhlasí znalci role Čechoslováků v RAF za druhé světové války.

více…

Památník hřbitov St Duthus Tain

Stavba památníku byla iniciována a realizována jednatelem Svazu letců Svobodného Československa pplk. Arnoštem Polákem, Sq Ld Sandy Reidem a Sq Ld Johnem Fieldingem.

více…

Památník na letišti Brno

Dne 8. května 2012 byl v 11 hodin dopoledne u nové odbavovací haly letiště Brno Tuřany odhalen Památník čs. letcům, kteří bojovali v druhé světové válce.

více…

Památník plk Ladislavu Bobkovi DFC

Nachází se v pilotově rodišti - obci Malá Skála na břehu řeky Jizery.

více…

Památník v Dejvicích

Památník padlým a zemřelým čs. letcům ve druhé světové válce zaujal pozornost i tvůrce webové stránky www.fcafa.wordpress.com pana Toma Dolezala, díky jehož laskavosti si můžete i vy přečíst následující článek a prohlédnout přiložené fotografie.

více…

Památník v Topolanech

Je věnován čtyřem rodákům z Topolan u Olomouce.

více…

Památník zahraničních letců

Nachází se na hlavním hřbitově v Prostějově na Brněnské ulici.

více…

Památníky a muzea Velká Británie

Pět památníků, sedmnáct muzeí a Komise pro válečné hroby Společenství pod britskou korunou

více…

Pamětní deska Otakaru Korcovi

Otakar Korec je zmíněn hned v první povídce knihy gen. Františka Fajtla „Vzpomínky na padlé kamarády“

více…

Pomník čtyřem z padesáti

Iniciátorem stavby pomníku odhaleného na hřbitově v severočeském Mostě v den šedesátého osmého výročí „Velkého útěku“ byl pan Michal Holý. Pomník byl dle jeho slov financován ze sponzorských darů a od rodin. Z veřejných peněz ani koruna. Pan Holý také osobně zval všechny hosty ceremoniálu odhalení pomníku, a to včetně delegací z ambasád.

více…

Pomník Holice Olomouc

Jednou ze tří osob, která památník 31. srpna 2018 odhalila, byla Mgr. Horská, příbuzná pilota francouzské Group de Chasse I/6 a 238. perutě RAF.

více…

Seznam uren

Seznam padlých čs.zahraničních letců, jejichž urny s prstí jsou uloženy v prostějovském Památníku čs. letcům padlým ve druhé světové válce.Upřesněn veteránem RAF gen. Aloisem Šiškou v roce 2001 a sepsán v SOČ studenta septimy gymnázia JW v Prostějově Jaroslava Brauna v dubnu 2004.

více…

Schod Jana Křivdy a Vladimíra Kubíčka

Je v rodišti obou letců RAF.

více…

Šest jmen Čechoslováků

Jsou uvedena na Památníku v kanadském městě Ottawa. Mitchell FV 952 od 111 OTU startující z Baham se během cvičného letu dne 23. listopadu 1943 zřítil do moře západně od North Rock-Bimini. Celá posádka zahynula.

více…

Třetí deska Vendovi

Pamětní deska je umístěna na levé zídce branky domu popisného čísla 73 Bohnice.

více…

Tři pamětní desky stíhacímu esu tří front

Jako první byla odhalena na zdi školy, kam chodil do měšťanky. O patnáct let později v jeho rodišti společně s druhým slavným rodákem obce. Třetí k stému výročí jeho narození ve městě na moravsko-slovenském pomezí, kde zemřel.


více…

Vilém Konštacký

V den 97. výročí narození navigátora čs. 311. perutě vkládáme článek o Památníku obětem obou světových válek v jeho rodišti.

více…