Jste v sekci: Odkazy » Hřbitovy čs. letců

npor Josef Mohr 82622

Není to dlouho, co jsme založili ve Velkých Hamrech turistický oddíl mládeže Liščata. Jak z názvu vyplývá, schází se u nás místní mládež s láskou k pohybu. Chceme probudit v dětech nejen lásku k přírodě, ale i k vlasti, její historii a historii týkající se našeho města. K Velkým Hamrům patří neodmyslitelně i npor. Josef Mohr, který se zde narodil. Přesto že dům,ve kterém bydlel je zbourán, na zdejším hřbitově je uchována prsť z jeho hrobu, který leží v Holandsku. Rada dětí a mládeže v tomto roce vyhlásila akci 72 hodin dobrovolnictví, ruku na to. Náš oddíl přijal tuto výzvu a rozhodl se uklidit hrob npor. Josefa Mohra. Velkým překvapením bylo, že „liščata se“ sama rozhodla o tuto památku nadále starat. Po souhlasu žijících příbuzných bereme tedy tuto službu na svá bedra a doufáme, že tato tradice zůstane navěky, stejně jako činy npor. Josefa Mohra.