Výročí pohřbu Viléma Kauderse

Parcela bývalých příslušníků RAF nacházející se a Civilním hřbitově Brookwood hned vedle plotu Vojenského hřbitova Brookwood v hrabství Surrey je ve vlastnictví Svazu letců Svobodného Československa, jehož předseda plk. Arnošt Polak významně pomohl paní Inge Kauders nejen s uspořádáním pohřbu. Svaz k takovým událostem zajišťuje účast zástupců Velvyslanectví České republiky, což se stalo rovněž 19. září 2010 během pohřbu stoletého navigátora 311. perutě Viléma Kauderse, vyznamenaného Vojenským křížem.Ten nebyl nijak příbuzný s radistou 311. perutě podporučíkem Valterem Kaudersem, který zahynul při havárii Oxfordu PH 404 10. ledna 1945 a byl pohřben v čs. sekci Vojenského hřbitova Brookwood – viz třetí obrázek pod článkem „ Hřbitovy Brookwood – ZDE. Lze ho najít v člěnku " Hřbitovy Brookwood" , do které se dostanete  sekci Odkazy, podsekci Hřbitovy čs. letců. Protože celá Vilémova rodina zahynula v  Osvětimi, z jeho strany se pohřbu zúčastnili pouze dva členové Odbočky Svazu letců Plumlov Piňos a Povolný. Ti z České republiky přivezli hlínu z Vilémovy rodné země.  Byla nabrána u Památníku zahraničních letců v Prostějově. Na snímcích jsou dva veteráni 311. perutě – plk. Arnošt Polák a brigádní generál a čestný předseda Svazu letců Svobodného Československa Ivan Schwarz. Jako znalci místních poměrů nešli Vojenským hřbitovem Brookwood pěšky po Long Avenue směrem k přístřešku RAF, naproti něhož se účastníci ceremoniálu posadili na židle sehnané Velvyslanectvím ČR. Přijeli auty po Bagshot Road A 322 až k bráně pro auta a brance pro pěší oddělující civilní hřbitov Brookwood od vojenského. Na parcele nejsou pohřbeny pouze letci.  Rovněž manželky některých z nich a například i konstruktér kulometu Bren  a jeho otec – náčelník londýnského Sokola. Čtyři snímky Parcely čs. veteránů jsme ponechali bez komentáře. Poslední z nich je od plk. Arnošta Poláka.

 

 

 

Stoleté narozeniny Viléma Kauderse 22. března 1910. Ještě v srpnu 2008 podnikl Vilém s manželkou Inge náročnou cestu do Tainu v severním Skotsku kvůli odhalení pamětní desky čs. 311. perutě na tamějším hřbitově 9. 8. 2008. Foto Inge Kauders

 
   

Neznámý spolubojovník míří k místu ceremoniálu pohřbu Viléma Kauderse MC, který se konal během nácviku nejen kadetů RAF hrabství Surrey k 70. výročí bitvy o Británii. Židle byly zajištěny Velvyslanectvím České republiky. Vilémovu smuteční řeč četl Torben Nielsen, synovec paní Inge Kauders. Foto Josef Piňos.

 
 
   
 

Na snímku je vidět, jak blízko od sebe leží Čechoslováci pohřbení v Čs. sekci vojenského hřbitova a veteráni, kteří jsou hned za plotem na hřbitově civilním , ale hned vedle bílého přístřešku RAF. Za prvními třemi kadety RAF Surrey zprava nacvičujícími k 70. výročí Bitvy o Británii je polská sekce sousedící napravo s československou a nalevo s belgickou. První zleva veterán čs. 311. perutě.

 
   

Zleva doprava Boleslav Povolný, Inge Kauders, Linda, Karen Salby, Schwarzův asistent, Brig. Gen. Ivan Schwarz, Anthony Pollak, plk. Arnošt Polák, zástupce Vojenského atašé Velvyslanectví České republiky.

 
 
   
 

Účast zástupce Vojenského přidělence z Českého velvyslanectví byla zajištěna veteránem čs. 311. perutě a předsedou Svazu letců Svobodného Československa plk. Arnoštem Polákem. Foto Karen Salby

 
   

Urna s popelem stoletého navigátora československé 311. bombardovací perutě Viléma Kauderse vyznamenaného Vojenským křížem byla právě uložena na místo. Přihlížejí zleva Torben Nielsen. Brig gen Ivan Schwarz, Taja, Rasmus, Inge Kauders, pplk. Arnošt Polák, Linda, ??, Jesper Salby Rasmussen. Foto Karen Salby

 
 
   
 

Před svým vstupem do RAF Vilém sloužil u 2. Československého pěšího praporu, který se zformoval v Palestině. Byl velitelem jedné z jeho čet. Pod velením plk. Klapálka půl roku bránili obležený přístav Tobruk. Foto Karen Salby.

 
   

Paní Inge Kauders sype hlínu s Vilémovy rodné země nabranou u Památníku zahraničních letců v Prostějově a přivezenou dvěma členy Svazu letců Plumlov. Přihlíží zleva Torbe Nielsen, Rasmus a Jesper. Foto Karen Salby

 
 
   
 

Dánské příbuzenstvo Inge Kauders. Zleva : Torben Nielsen - synovec, Ole Salby - synovec,  Jesper Salby Rasmussen, Karen Salby, Rasmus – Lindin syn,  Linda Salby Rasmussen -  neteř,  Inge Kauders,  Taja Ravn Jensen– dívka Rasmuse. Foto Josef Piňos.