Hřbitovy Brookwood

Vojenský hřbitov Brookwood v hrabství Surrey je součástí civilního hřbitova Brookwood, založeného roku 1854. Naleznete ho na serveru Google, Maps pod heslem „ Brookwood Cem, Surrey UK"
Československá sekce vojenského hřbitova se nachází podél Long Avenue asi třicet metrů před bránou oddělující vojenský a civilní hřbitov. Na téže straně Long Avenue jsou mezi bránou a čs. sekcí i polská sekce a sousedící přízemní bílý dům navržený Sirem Edwardem Mauffem, kde v registru můžete vyhledat umístění Vámi hledaného hrobu nebo se schovat v případě nepříznivého počasí.

 

 

Vlevo vpředu hrob Josefa Bittnera, za ním Adolfa Musálka. Vpravo vpředu Theodora Schwarze, za ním Hanuše Poláka.

Na pravé straně čs. sekce vepředu zleva doprava – Theodor Schwarz, Rudolf Lanž, Jaroslav Louda, Antonín Prvonič. Za nimi Hanuš Polák, Eduard Blaháček, Václav Blahna, Andrej Šimek. Za Blahnou je František Kotiba, za ním Jaroslav Kudláček a William Goetzlinger. Doleva od Goetzlingera Antonín Bunzl, Josef Paclík, Jan Bláha a Josef Švec a František Stoklásek.

 
 
 

Zleva Jiří Rubín, Stanislav Jelínek, Jan Vella DFC a Josef Bittner. V druhé řadě Evžen Čížek, Bruno Babš, Miroslav Čtvrtlík, Adolf Musálek. Za Babšem Josef Fišera, Valtr Kauders a Josef Komínek. Vlevo od Komínka Emil Fechtner DFC, vpravo Václav Študent, a Františkové Bulis, Doležal a Stoklásek. V levém horním rohu sousedící polská sekce.

 

 

Záběr od Long Avenue na stranu opačnou, než jsou československá a polská sekce. Rozsáhlá sekce Royal Air Force s typickým křížem.

 
 
 

Záběr z hloubi sekce RAF k přízemnímu domku navrženému Sirem Edwardem Mauffem. Zde je možno v registru vyhledat jméno letce a umístění hrobu.

 

Odpoledne 19. září 2010 probíhal nácvik ceremoniálu k sedmdesátému výročí Bitvy o Británii za účasti leteckých kadetů i mladých adeptů pozemního vojska. Záběr od Sekce RAF k bílému domku s registrem hrobů.

 
 
 

Detail nácviku ceremoniálu. Na levé straně si všimněte brány a plotu oddělujících hřbitov vojenský od civilního. Parcela čs. veteránů je hned za plotem vpravo od silnice. Druhové ve zbrani padlí za války nebo zemřelí v dobách hlubokého míru tak leží nedaleko od sebe.

 


Hřbitovům Brookwood je věnována čtyřminutová část filmu „Svaz letců ČR v Anglii 2004", který bude doufám brzy nahrán na server a tím k nahlédnutí v sekci „ Dokumentární filmy" našich webových stránek.
Československé sekci vévodí památník s českým lvem, podle něhož ho rozeznáte už od Long Avenue.
Uspořádání hrobů v čs. sekci :
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
24 25 Památník všem čs. vojákům 26 27 28 29 30
17 18pohřbeným na brit. hřbitovech19 20 21 22 23
9 10 11 12 skvěle udržovaný13 14 15 16
1 2 3 4krátko střižený trávník 5 6 7 8

 

 

 

Na fotografii pořízené 1. června 2004 je hrob Sgt. Stanislava Jelínka. Vzadu paní Olga Zadrobílková a Slávek Létal u hrobu Franty Bulise. Praporek tam dala z toho důvodu, že její manžel Ladislav se rovněž narodil v Hrochově Týnci.

 

 

 

Číslo Jméno Narozen Zemřel Hodnost Příčina
1 Rubín Jiří 29. 11. 19 Praha 29. 8. 43 čet BZ775 Lib G
2 Jelínek Stanislav 22. 4. 20 Zdětín 29. 8. 43 čet BZ775 Lib G
3 Vella Jan 10. 5. 06 Kladno 10. 1. 45 ppor PH404 Oxford
4 Bittner Josef 7. 2. 17 Kolín 30. 8. 43 čet BZ785 Lib L
5 Schwarz Theodor 24.21.21 Sokolov 30. 8. 43 čet BZ785 Lib L
6 Lanž Rudolf 3. 4. 12 Konice 29. 10. 43 des nemocnice
7 Louda Jaroslav 16. 3. 19 Nymburk 23.3. 44 rtm nemocnice
8 Prvonič Antonín 5. 5. 15 Záhorská Bystrica 15.5. 44 rtm srážka
9 Čížek Evžen 10.12.04 Ostrava 29. 11. 42 mjr ES947
10 Babš Bruno 16. 9. 05 Lipník n. B. 29. 8. 43 npor BZ775
11 Čtrvrtlík Miroslav 12. 10. 14 Olomouc 29. 8. 43 ppor BZ775
12 Musálek Adolf 13. 10. 16 Svinov 29. 8. 43 rtm BZ775
13 Polák Hanuš 21. 10. 22 Praha 29. 8. 43 čet. BZ775
14 Blaháček Eduard 20. 10. 19 Postřelmov 29. 8. 43 čet. BZ775
15 Blahna Václav 13. 9. 15 Blovice 29. 8. 43 čet. BZ775
16 Šimek Andrej 1. 1. 20 Žarnovica 30. 8. 43 des. EV948
17 Palichleb Emil 13. 8. 19 Kopřivnice 30. 8. 43 npor.BZ785
18 Fišera Josef 12. 3. 17 Horní Branná 30. 8. 43 čet. BZ785
19 Kotiba František 19. 4. 12 Valpovo 20. 6. 44 šrtm. X7705
20 Záleský Alois 24. 11. 16 Plzeň 9. 2. 45 rtm. DU-G
21 Jelen Rudolf 30. 3. 02 Bystřice 10. 1. 45 šrtm. PH404
22 Linhart Leo 16. 11. 12 Salcburk 10. 1. 45 por. PH404
23 Rybníček Karel 5. 2. 19 Kozlov 5. 10. 45 npor. KG876
24 Kvapil Karel 28. 3. 18 Litovel 10. 1. 45 kpt. PH404
25 Kauders Valter 18. 4. 18 Praha 10. 1. 45 ppor. PH404
26 Kudláček Jaroslav 9. 12. 19 Chrudim 5. 10. 45 npor. KG876
27 Chalupa Jan 5. 5. 19 Brno 16. 10. 40 čet. P3134
28 Vaverka Bohumil 23. 10. 14 Milokošť 5. 10. 45 kpt. KG876
29 Brož Antonín 29. 10. 13 Hradec Králové 5. 10. 45 šrtm. KG876
30 Sedlák Zdeněk 29. 7. 12 Praha 10. 10. 45 por. KG876
31 Fechtner Emil 16. 9. 16 Praha 29. 10. 40 npor. P3889
32 Komínek Josef 31. 10. 13 Praha 8. 6. 41 rtm. let.neh.
33 Študent Václav 25. 11. 17 Praha 18. 10. 42 npor. T2564
34 Bulis František 22. 9. 16 Hrochův Týnec 18. 10. 42 ppor. T2564
35 Doležal František 25. 1. 14 Litomyšl 18. 10. 42 rt. T2564
36 Stoklásek František 30. 10. 13 Jihlava 18. 10. 42 rtm. T2564
37 Švec Josef 28. 6. 06 Chrást u Plzně 18. 10. 42 rtm. T2564
38 Bláha Jan 22. 2. 09 Karlovy Vary 18. 10. 42 rt. T2564
39 Paclík František 11. 4. 16 Vídeň 18. 10. 42 rt. T2564
40 Bunzl Antonín 16. 9. 19 Úpice 18. 10. 42 ppor. T2564
41 Goetzlinger Vilém 2. 11. 11 Ivanovice 18. 10. 42 rt. T2564
42 Gissuebel Bedřich 12. 2. 12 Rosocha 18. 10. 42 ppor. T2564
43 Jebáček Jaroslav 6. 11. 20 Jinačovice 18. 10. 42 ppor. T2564
44 Čech Josef 1. 1. 11 Praha 18. 10. 42 rt. T2564
45 Rájecki Vladimír 5. 7. 20 Pančevo Jug. 18. 10. 42 čet. T 2564
Vysvětlivky hodností :
mjr = major, škpt = štábní kapitán, kpt = kapitán, npor = nadporučík, ppor = podporučík, štrm = štábní rotmistr, rtm = rotmistr, rt = rotný, čet = četař, des = desátník
Naproti bílého domu na opačné straně asfaltové cesty nazvané Long Avenue je velký prostor sekce RAF. Na něm podle charakteristických náhrobků čs. příslušníků Royal Air Force naleznete jména :
Malý Jaroslav 17. 7. 05 Praha 5. 6. 41 mjr. na zranění
Ocelka Josef 12. 3. 09 Lipník n. B. 21. 7. 42 škpt DD938
Vanko Anton 10. 1. 18 Lednické Rovné 8. 12. 44 rtm. MH35
a ve společném hrobě č. 131 leží
Edith Sedláková 3. 3. 26 Plzeň 5. 10. 45 WAAF KG876
Pouze deset z výše uvedených sloužilo jinde než u 311. bombardovací perutě. Dvanáct z příslušníků 311 zde pochovaných zahynulo při havárii Wellingtonu Franty Bulise T2564 v Uxbridge těsně před jejich přistáním v Northoltu, osm při havárii B 24 BZ775 po startu z Beaulieu, čtyři při havárii BZ785 v Beaulieu, šest při nárazu Oxfordu PH404 ve skotských horách a pět po startu Liberátoru KG876 z Blackbush do Prahy až po skončení války.

Vedle brány přehrazující Long Avenue a oddělující oba hřbitovy je malá branka, kterou projdete do civilního oddílu na soukromé parcele. Na dohled od branky uvidíte náhrobky Čechoslováků, z nichž většina sloužila za druhé světové válka v RAF.
Na filmu "Svaz letců ČR v Anglii 2004" v sekci "Dokumentární filmy" jsou snímky hrobů nejen veteránů RAF: Zdeněk Illový zvaný Dennis, Josef Šnajdr DFC, Alexandr Hess DFC, Eduard M. Prchal, JUDr. Pavel Svoboda, Viktor Gustav Kašlík, Josef Hýbler, František Štička, Josef František Ruprecht a Václav Zima, ale rovněž vynálezce kulometu Bren Ing Karel Jan Staller a jeho syn, starosta londýnského Sokola Ing Karel Václav Staller. Na parcele jsou například i hroby Tomáše Vybírala DSO, DFC, Viléma Kauderse MC a Karla Alexandra Pospíchala. Někteří tam jsou pohřbeni i se svými manželkami.


Vysvětlivky výše uvedených vyznamenání :

DSO Distinguished Service Order - Řád za Zásluhy

DFC Distinguished Flying Cross - Záslužný letecký kříž

MC Military Cross - Vojenský kříž