Hřbitovy Brookwood

Vojenský hřbitov Brookwood je v Anglii tím nejznámějším, na kterém jsou pohřbeni Čechoslováci,kteří padli za druhé světové války.

více…

Hřbitovy v Československu

Jsou seřazeny přísně chronologicky, a nikoliv podle počtu čs. letců padlých za druhé světové války a zde pohřbených

více…

Hřbitovy v zahraničí

Ve všech níže uvedených zemích jsou hřbitovy seřazeny chronologicky, a ne podle počtu zde uložených československých letců, kteří zahynuli za druhé světové války.

více…

npor Josef Mohr 82622

Dne 12. března 2012 byl v 21. 12 hodin zaslán na www.fcafa.wordpress.com ohlas pana Jiřího Martínka na článek „Josef Mohr – smrt pod ledovou peřinou“. Jako vedoucí turistického oddílu podnikl i další kroky, které popisuje vlastními slovy.

více…

Výročí pohřbu Viléma Kauderse

Přesně před rokem byla na parcele vlastněné Svazem letců Svobodného Čerskoslovenska na Civilním hřbitově Brookwood uložena urna navigátora československé 311. bombardovací perutě, ale přitom blízko od jeho válečných druhů pohřbených v letech 1942 - 1945 v Čs. sekci Vojenského hřbitova Brookwood

více…