Přihláška do Svazu letců ČR

Příhláška do SLČR

Přihláška do Svazu letců/Klubu Svazu letců je dobrovolná. Přihlášku a dvě fotografie/jedna nalepená/ zašlete na adresu:

SL ČR letiště Kbely 197 06 Praha 9.

O Vašem přijetí/nepřijetí Vás bude Svaz letců ČR informovat emailem do 30 dnů od obdržení řádně vyplněné přihlášky.