Jste v sekci:

Panely VK46-VK51 Foto 618 - 709

 

Panel XLVI - USAAF 1944

618. V součinnosti se systémem  „Freya“ byl tento radar používán k určení  bližší pozice

        bombardérů - Würzburg-Reise umístěný ve Vejprnici.

619. Podobné tiskoviny informovaly o nebezpečí leteckých útoků- civilnímu obyvatelstvu

620. Pomůcka pro obyvatelstvo poskytující informace o vzdálenosti nepřátelských

        bombardérů – Pásmové rozdělení

621. Naštěstí ne všechny bomby po nárazu na zem explodovaly - díky Bohu

622. Kanón 88 mm těžkého německého flaku - obávaná zbraň

623. Trosky jednoho z prvních amerických letadel sestřelených nad naším územím –

        B-24 Liberátor typ II číslo 42-40662 od 98. bombardovací skupiny 15. Letecké

        armády USA - Lhenice 22. února 11. února 1944                                                 

624. Tento cíl byl poprvé vážně zasažen 12. května 1944. Během války byla tato rafinerie

        nejčastěji bombardovaným cílem v naší zemi – hydrogenační provoz Sudetenlaendische

        Treibstoffwerke  /STW/ v Záluží u Mostu vyrábějící syntetické pohonné hmoty.

625. Jedinečná fotografie Liberátoru 55. Bombardovacího wingu 15. USAAF nad

        Pardubicemi - 24. srpna 1944. POZNÁMKA : Svaz B-24 směřující zpět do Itálie byl

        u Strmilova v jižních Čechách napaden stíhačkami Luftwaffe a tři bombardéry byly

        sestřeleny. Pád stroje Lt. J. W. Jamese 42-52479 u osady Vlčice byl pozorován tehdy

        devítiletým Boleslavem Povolným. Jeho vyprávění najdete pod "Články" a "Letecký boj

        nad Strmilovem 24. 8. 1944"

626. Stroje 97. bombardovací skupiny shazující svůj náklad nad Pardubice - B 17G  24. 8. 44

627. První Mustang sestřelený nad naším územím nouzově přistál u Kyjova 30. června 1944

        - P 51D č.44-13487

628. Oficiální záznam trasy letu 15. USAAF během útoku na Pardubice a Kolín- 24. 8. 1944

629. Po náletu - Rafinerie Fanto Pardubice

630. Trosky B-24 č. 42-52479 od 464. bombardovací skupiny 15. letecké skupiny USA

        - Vlčice 24. srpna 1944

631. Trosky téhož bombardéru. Přežil pouze boční střelec Sgt. Amer, devět členů posádky

         Lt J. W. Jamese zahynulo - stroj 42-52479

632. Vrak B-17G číslo 42-107282 u Oseka. Pět členů posádky přišlo o život

        - Lt. C. W. Edwards

633. Tento bombardér byl sestřelen na břehu řeky Bečvy mezi Osekem a Lipníkem nad

        Bečvou v poledne 22. srpna 1944 - B-24 č. 4251692. Cpl Zebersky zabit.

634. Po nouzovém přistání u Napajedel 14. října 1944 byli dva členové posádky zastřeleni

        gestapem - B 17G Lt. W. J. Wjeniega

635. Posádka Lt. Thomase Westa. On a další čtyři členové zahynuli u Troubek nad Bečvou

        17. prosince 1944 - B-24 č. 44-41016

636. Trosky domů po náletu 15. USAAF - Hodonín v listopadu 1944

 

Panel XLVII - Letecká bitva nad Krušnými horami 11. září 1944

637. Mapka trasy letu

638. B-17G v letu

639. Me 109G od Jagd Gruppe 4

       TEXT slyšený : Největší letecká bitva nad územím Čech a Moravy se odehrála 11. září

       1944 nad pohraniční oblastí Krušných hor mezi Jagdgruppe 4 a Bomber Group 100 osmé

       USAAF. Čtrnáct létajících pevností B-17 z 36 bylo sestřeleno stíhačkami JG 4. Většina

       z nich se zřítila v blízkosti české vesnice Kovářská. Ostatní stroje této BG pokračovaly k

       cíli. Více než 30 stíhaček JG 4 bylo v boji 11. září zničeno, což je vice, než 50 procent.

640. Pouze zásah Mustangů Tiger Group 339 a Fighter Group 55 zachránil Bomber Group

       100 před úplným zničením - TG si nárokovala onoho dne 16 letadel od JG 4.

641. Stroj poručíka Romera explodoval nad Kovářskou. Ocas bombardéru spadl na střechu

        místní školy - B-17G číslo 42-102667

642. Jeden motor bombardéru č. 42-102695 byl nalezen blízko domu číslo 2 v 

        Crottendorfu.  POZNÁMKA :  Už v dnešním Německu a bývalé NDR.

643. Jiný motor stroje 42-102667. Čtyři členové posádky por. Romera z 9 se zachránili.

644. P/O Kinnner od Jagd Gruppe 4 byl zasažen doprovodnými Mustangy a musel

        nouzově přistát.

645. Kabina bombardéru por. Hollidaye, jenž vybuchnul nad Crottendorfem. Přežili

        pouze čtyři muži ze stroje č. 102695

646. Pilot JG 4 rotmistr Heinz Schliefen byl sestřelen u Kinnheide a zabit.

647. B-17 G kapitána Harrese havarovala na břehu Anglie při pokusu dotáhnout to zpět na

        základnu - číslo stroje 43-37823

648. Část letky 5 = Staffel 5 perutě 2 = Sturmanngruppe 2 stíhací skupiny 4 - JG 4 si 11.

        září činila nárok na sestřel několika bombardérů BG 100 - Fw 190 A8 RG

       „Sturmbock " POZNÁMKA : Byl pancéřován, aby odolal palbě střelců amerických

        bombardérů. Proto byl těžký a před Mustangy se zachraňoval střemhlavým letem.

.       Ve svazu stíhaček Luftwaffe jich byla vždy maximálně desetina. Jejich úkolem bylo

        rozbít kompaktní box amerických bombardérů. Zbytek práce pak měly za úkol lehčí

        stíhačky Luftwaffe

.649. Stíhací pilot Fighter Squadron 503 od Fighter Group 39 sestřelil 11. září čtyři stroje

        Jagd Gruppe 4 - Lt. Francis Goddard.

        POZNÁMKA : Masové nasazení Mustangů poháněných motorem Rolls Royce

        Merlin, které mohly díky svému extrémně dlouhému doletu bombardéry 8. a 15.

        USAAF doprovázet po celou jejich trasu letu se okamžitě projevilo na účinnosti

        bombardování německých rafinerií. - Viz panel XLIV. P 51D  zásadní měrou ovlivnily

        průběh druhé světové války na evropském bojišti.

 

Panel XLVIII Konec letecké války v Evropě

 650. Střemhlavé "štuky" Luftwaffe nasadila od prvního dne druhé světové války. Pokud ale

        narazily na rovnocenného soupeře, jejich sláva hrdinů bleskové války rychle pohasla a

        proto ke konci války nebyly často vůbec nasazovány do boje - Ruzyně květen 1945

651. Leták vydaný ještě před skončením 2. světové války v Evropě informuje, že na území už

        osvobozeném Rudou armádou byla ustavena nová vláda. Ta ještě projde změnami a bude

        složena z demokratických představitelů odboje a těch, kteří proti fašismu bojovali v

        zahraničí. POZNÁMKA :  Letcům RAF sovětská poválečná správa všemožně bránila

        vrátit se do vlasti hned po 9. květnu a příslušníci pozemního vojska po své účasti na

        přehlídce na Staroměstském náměstí v Praze museli odjet zpět za demarkační čáru v

        americké zóně západních Čech. Člen výsadku Platinum-Pewter kpt. Nechanský se za

        pražského povstání s gen. Kuttelvašrem podílel na jeho vojenském velení. Jakmile

        komunisté převzali 25. 2. 1948 v Československu moc, byli oba zatčeni a vězněni. Kpt

.       Nechanský byl odsouzen k smrti a v červnu 1950 popraven.

652. Me 262 po nouzovém přistání u Mělníka v květnu 1945. POZNÁMKA : Piloti Luftwaffe

        se snažili uletět se všemi proudovými stroji mimo sovětskou okupační zónu. Čekal by je

        sovětský gulag, jako nejúspěšnějšího stíhače Luftwaffe Hartmanna, kterého Sovětům

        Američani předali u Čimelic a zpět do Německa se vrátil až za 10 let, a to pouze díky

        vyjednávání kancléře Spolkové republiky Německo Konráda Adenaura v Moskvě.

653. Ocas zničeného Fw 190

654. Trosky stíhačky Jagd Gruppe 52 Luftwaffe v Německém - dnes Havlíčkově Brodě

655. Nouzové přistání Fockewulfu 190 v Brně na letišti Slatina v dubnu 1945

656. Stíhací skupina FG 339 útočila jak na železniční síť, tak na Me 262. Cpt. Rauffer byl

        zabit ve svém Mustangu 17. dubna 1945 u Boršova nad Vltavou

657. P-51D Lt. Monnahana nouzově přistál u Prahy 17. dubna 1945

658. Exploze muničního vlaku u Kaznějova po útoku amerických stíhaček 17. dubna

659. Stíhačka 44-14277 Lt. B. L. Griffitha sestřelená na jih od Prahy 16. 4. 1945

660. Lt J. C. Campbell od FG 339 sestřelil 17. dubna nad Čechami jeden proudový

        Messerschmitt 262

661. Formace strojů 398. Bomber Group při jednom z posledních bojových letů 8. USAAF

        Cíl -  Škoda Plzeň 25. dubna 1945

662. Nálet na plzeňskou Škodovku 25. dubna ji téměř úplně zničil. Mělo to smysl ?

663. Posádka Lt A. G. Lovetta se zachránila po nouzovém přistání u Albertsdorfu

        - B 17G č. 43-385101 od 384. Bomber Group

664. Místo havárie posledního amerického letce, jenž zahynul v druhé světové válce v

        Evropě - Lt. W. P. Kirkham, Trhanov, 30. dubna 1945

665. Leták poučující české civilní obyvatelstvo, aby Spojence informovalo o pohybu německé

        armády, jejich minových polích, a napomohli tak rychlejšímu osvobození své vlasti.

666. Poručík S. G. Stěpanov sestřelený na Airacobře 8. května 1945 u obce Klíny v severních

        Čechách byl posledním sovětským letcem, který za druhé světové války v Evropě

        zahynul v boji.

 

Panel IL - Návrat čs. letců do vlasti

667. Sovětské Il2m3 na letňanském letišti v Praze - květen 1945

668. Ministr národní obrany Ludvík Svoboda při projevu 22. května na letišti Letňany

669. Slavnostní přehlídka příslušníků 1. československé letecké smíšené divize 22. 5. 1945

670. Posádka jednoho ze dvou dopravních Avro Anson, které přistály na Ruzyni 14. června

       1945 - P/O Ludikar, F/O Pavelka, F/Lt Hřebačka.   POZNÁMKA : Právě oni přinesli

       našim letcům v Anglii netrpělivě čekající na rozkaz k návratu do Prahy první zprávy z

        vlasti. Od nich se například František Peřina dozvěděl, že jeho manželka Anna válku

        přežila, přestože byla pro ukrývání Židů odsouzena k trestu smrti. Anna se v německém

        vězení se potkala i s Miladou Horákovou, kterou komunisté v červnu 1950 odsoudili k

        smrti a oběsili.

671. Vrchní inspektor Čs. letectva Karel Janoušek KCB v Hendonu těsně před odletem do

       Prahy 13. srpna 1945.

672. Vřelé přijetí letců z Anglie na letišti Ruzyně 13. srpna

673. Nové Spitfiry MK IXE na ruzyňském letišti 13. 8. 45. Zleva : pplk. Doležal. Generálové

        Janoušek a Boček   POZNÁMKA : Dělnická vláda po únoru 1948 prodala většinu

        Spitfirů do Izraele, a tím porušila mezinárodní embargo uvalené na nově vzniklý

        židovský stát. Bez Spitfirů a Messeschmittů s motorem Jumo označených S-199 by

        Izrael zcela jistě prohrál. Právě čtyři stíhačky S-199 dne 29. května 1948 nedaleko Tel

       Avivu rozprášily kolonu nepřátel postupující na město.

674. Ruzyně 13. Srpna 1945

675. Velitel Československého Wingu pplk. Hlaďo se po příletu do Prahy hlásí generálu

        Bočkovi - Ruzyně 13. 8. 1945. POZNÁMKA : Naši letci měli přiletět už o týden dříve,

        let přes Evropu jim znemožnilo špatné počasí.

676. Příslušníci 312. stíhací perutě doma

677. Před svým Liberátorem příslušníci 311. perutě   POZNÁMKA : Některé posádky

        i nadále zůstávaly v Anglii pro uvažované nasazení na Dálném východě proti Japoncům

678. Přehlídka na Staroměstském náměstí 18. srpna 1945. Zleva v první řadě pplk :Kubita,

       Hlobil, Čermák a Duda

 

Panel L - Doma v mírových posádkách

679. Spitfiry 312. perutě na letišti Planá u Českých Budějovic 22. září 1945

680. Skupina bývalých pilotů RAF před Fockewulfem 44 na Leteckém dnu v Českých

       Budějovicích v roce 1946

681. Do roku 1946 byly Liberátory 311. perutě používány k dopravním účelům na trase

        Blackbush-Bourget-Praha

682. V letecké škole v Českých Budějovicích byly používány různé typy letounů – Spitfiry

        Mk IXE, C 104, C 106 a rovněž C2.

683. Velitel 24. bombardovacího pluku vyzbrojeného Mosquity S/Ldr = mjr Mansfeld na

        letišti Plzeň-Bory 1947

684. Velitel Druhé letecké divize má projev u Památníku čs. letců - W/Cdr = pplk. Jaroslav

        Hlaďo České Budějovice 1946

685. Slavný akrobatický pilot před svým vystoupením na dvojplošníku Aero C4 – štábní

        kapitán Josef Flekal

686. Bombardér Aero C3 Siebel 24. bombardovacího pluku v roce 1947 POZNÁMKA :

        Také na Siebelech uletěli někteří bývalí příslušníci RAF po 25. únoru 1948

        z Československa na Západ

687. Střemhlavé bombardéry sovětské výroby Petljakov 2 používané 25. Bombardovacím

        plukem v Plzni od roku 1947

688. Snímek stíhacích bombardérů De Havilland Mosquito 24. Bombardovacího pluku

        na leteckém dni v Plzni roku 1947.

 

Film otevřít ZDE

 

Panel LI - Nebudou nikdy zapomenuti

689. Trosky bitevníku I2m3 sestřeleného u Petrovic – Závady německým flakem 88 mm 

        během osvobozování Ostravska 19. dubna 1945. Por. Slatinský i des. Bilka zahynuli

690. Zde 28. dubna uhořel střelec Il2m3 desátník Ján Vaculík

691. Iljušin 10 na Památníku  v  Ostravě

692. Starý Hrozenkov ?

693. 23 náhrobků – Hřbitov Praha Olšany

694. Mostecké letiště - dvěma mužům B17G 43-37597 Earthquake McGoon zabitým 17. 4. 1945

695. Vrtule a pamětní deska - kde ?

696. Pamětní deska – kde ?

697. Troubky nad Bečvou - šesti členům posádky B 24 číslo 44-41016 Lt Thomase

        Westa padlým 17. 12. 1944

698. Dubeč západní Čechy

699. Památník dopravním letcům – Ruzyně

700. Přerov - třída gen. Janouška

701. Památník letců Prostějov - hlavní hřbitov na Brněnské ulici

702. Přerov - třída gen. Janouška

703. Praha – Dejvice

704. Letecký den v Pardubicích a veteráni RAF

705. Český Těšín

706. Praha - Ruzyně staré letiště

707. Petrovice- Závada  u Karviné - 19. 4. 1945

708. Petrovice- Závada  s křížem – 28. 4.

709. Petrovice u Karviné – děti a letci u Památníku na hřbitově, kde byli pohřbeni rotmistr

       Pavol Slatinský a desátník Ján Bilka.

 

        TEXT namluvený

        Desítky pomníků a pomníčků rozesetých po celé naší republice vznikly jako symbol díků

        a úcty. Připomínají nám vesnice a města, hrdé na své rodáky, kteří ve svých nejlepších

        letech neváhali a opustili svou rodnou zem, tak samu díky Mnichovské „dohodě“.

        Když se díváme na pomníky a do očí těch, jenž přežili, musíme se ptát : Jsou naše díky

        opravdu dostatečné ?  Mnoho pamětních desek a pomníků těch, kteří padli na západní

        frontě druhé světové války, bylo po 25. únoru 1948 komunisty zničeno a pouze některé

        byly po listopadu 1989 znovu vybudovány. Od té doby se objevilo několik desítek

        nových pamětních desek stejně jako velkých pomníků ať z iniciativy jednotlivců, úřadů

        obecní či krajské správy nebo spolků jako důkaz hrdosti Českého národa na oběti svých

        předků. Doufejme, že nikdy nezapomeneme!

        POZNÁMKA : V článku Toma Dolezala „Czechoslovak RAF airmen remembered in

        their homeland in 2012“ vloženém na www.fcafa.wordpress.com dne 30. listopadu

        najdete také fotografie památníků na brněnském letišti, Jackově, na Olšanském hřbitově

        v Praze, Otaslavicích, Žatci a pamětní desky v Čelákovicích a Luži.

 

Film oteřete ZDE