Jste v sekci:

Panely VK16-VK20 Foto 182 - 244

Panel XVI Letecká Bitva o Británii srpen - říjen 1940

182.Hurricanne 242. perutě při nízkém průletu nad letištěm - Duxford
183.Velitel 242. perutě a kanadského wingu vlevo od velitele čs.310. perutě v září 1940
      - S/Ldr. Bader Douglas a S/Ldr. Alexandr Hess
184.Přistává z boje - Spitfire Mk.I
185.„Zabijte každého Němce, kterého potkáte „, řekl při své návštěvě Duxfordu 22. 7.
       1940 - Vice-Marshall Trafford Leigh Mallory
186.Prezident Dr.Edvard Beneš při své návštěvě u první československé stíhací perutě
      dne 6. srpna 1940 - mluví s poručíkem Kordulou
187.Příslušníci 310. stíhací perutě - zleva P/O Zimprich, P/O Bergman a P/O Fechtner
188.Roj Hurricannů 312. perutě při cvičném letu   - u Liverpoolu v říjnu 1940
189.Britští instruktoři u 310. perutě. F/O John Boulton byl zabit v boji už 9. září 1940
      - zleva F/O Boulton, F/Lt Jeffries DFC, F/Lt. Sinclair
190.F/O Fejfar i P/O Bergman s tímto strojem sestřelili po jednom německém letadle
      - NN-B v září 1940
191.Zbrojíři připravují zápalné střelivo - Hurricanne 312. perutě
192.Zakládající členové 312. perutě.Někteří z nich stále nosí francouzské uniformy.
       - Duxford září 1940
193.Část ocasu bombardéru Ju 88 sestřeleného nad Liverpoolem 8. října 1940 se
      stává trofejí - Sgt. Stehlík /vlevo/ a P/O Vašátko na letišti Speke u Liverpoolu


Panel XVII Nejen 312. peruť

194.Na hlídce
195.Zbrojíři obsluhují Spitfire československé 312. stíhací perutě
196.Roj Paul Boulton Defiantů. POZNÁMKA : Jako první Čech ho pilotoval F/O
      Vlastimil Veselý u 96. perutě nočních stíhačů.
197.Poplach !
198. - 200.TEXT 30. září 1940
201.East Wreatham - Wellington čs. 311. bombardovací perutě
202.Opět v pilné práci
203.Zadní věž Wellingtonu                                                                                       204.Bombardér československé 311. perutě
205.Zleva Ing. Chrást, Secký, Půda u Miles Masteru Mk III
206.Klebar dekoruje Františka Doležala Záslužným leteckým křížem /DFC/.
TEXT : 30. září 1940
Další noční nálet na Londýn Liverpool. Třicet bombardérů Luftwaffe v doprovodu stovky stíhaček dorazilo na scénu v 9 hodin ráno a za nimi dalších 60. Cílem byl Londýn. RAF povolala 4 perutě Spitfirů a 8 Hurricannů.Nepřítel byl donucen ustoupit.
V poledne směřovala k Londýnu další skupina německých bombardérů. Několika z nich se díky stíhacímu doprovodu podařilo proniknout až na předměstí Metropole. Asi v půl čtvrté se skupina přibližně 40 Heinkelů 111 v doprovodu Me 110 pokusila shodit bomby letecké továrny Westland v Yeovillu. Na bombardéry zaútočilo 23 stíhaček RAF. Překvapeny prudkostí odporu, Heinkely obrátily zpět a bomby shodily mimo cíl. Fighter Command přišlo o 18 a Luftwaffe 43 letadel. Nepřítel si už nemohl dovolit takové ztráty a proto bombardoval britské cíle stále častěji v noci. Odpor RAF donutil Hitlera odvolat invazi na Britské ostrovy, ačkoliv životy civilistů byly stále v ohrožení


Panel XVIII Nejen 311. peruť

207.Do Depotu československé 311. bombardovací perutě v St. Athan na podzim 1942
      nastoupili bývalí pěšáci od čs. praporu bránícího od konce října 1941 do konce
      března 1942 Tobruk obklíčený Afrika Korpsem gen. Rommela. K letectvu se
      přihlásili v září 1942. POZNÁMKA :Většina z nich prodělala výcvik radiooperatéra,
      protože ti byli při plánovaném vyzbrojení 311. Liberátory vybavených radarem
      zapotřebí v posádce dva místo jediného u Wellingtonu.
208.Návštěvy Čs. Wingu se zúčastnili jak čs., tak i britští vojenští a političtí představitelé.
209.První zprava Sgt. Josef Fišera - zahynul při v Beaulieu 30.8. 1943 při nácviku
 +   pilotáže při odpalu raket spolu s dalšími třemi piloty a dvěma radiooperatéry. Je
210.pohřben v čs.sekci Vojenského hřbitova Brookwood v hrabství Surrey.
211.F/Lt Metoděj Šebela DFC zahynul nad Biskají 18. listopadu 1943. Tělo nenalezeno.
212.Zleva : Generál Janoušek, Ellen Svobodová, páter Pouchlý.
      POZNÁMKA Otec dítěte Sgt. Pavel Svoboda přežil s Sgt. Aloisem Šiškou a F/O
      Josefem Ščerbou pětidenní pobyt v dingy v Severní moři při návratu z náletu na
      Wilhemshaven 28. 12. 41. Všichni tři se dožili konce války a jméno Dánky Ellen
      bylo 1. 6. 2004 už vytesáno vedle data úmrtí manžela na pamětní desce jeho hrobu vně
      plotu Vojenského hřbitova v Brookwoodu, kde odpočívá mnoho čs. veteránů, kteří
      zemřeli po válce mimo rodnou vlast. Viz kniha Aloise Šišky „ KX-B neodpovídá „
213.Připraveni ke startu
214.Bez spolehlivé práce pozemního personálu by přišlo úsilí našich letců vniveč.
215.Zleva : F/Lt Fajtl, gen. Viest, britský vojenský přidělenec Beaumont, ? , gen.
      Janoušek POZNÁMKA : Gen. Viest se stal jedním z vrchních velitelů Slovenského
      národního povstání, jenž vypuklo 29. 8. 44 na středním Slovensku. Po jeho potlačení
      Wehrmachtem koncem října 1944 a následném ústupu povstalců do hor Němci
      generála Rudolfa Viesta zajali a spolu s gen. Jánem Goliánem je asi oba někde v
      Německu zastřelili.
216.Dvoumotorový B25 Mitchell byl díky svému příďovému podvozku na letišti Oaks
      Field použit k dvouměsíčnímu přeškolování pilotů. Ti teprve pak šli na čtyřmotorové
      B 24 Liberátor na letišti Windsor Field situovaném na témže ostrově
      - 111 OTU Bahamy.
217.Bohužel ne vždycky heslo účinkovalo. Na špatném místě ve špatný čas.
      Kreslí Sgt. Pavlík, původní profesí písmomalíř. Sám štěstí neměl, sestřelen a zabit.


Panel XIX 310. stíhací peruť

218.+219. Spitfiry 310. perutě
220.Šálek čaje pro velitele A letky S/Ldr. Františka Doležala
       - Perranporth začátkem roku 1942
221.Zleva : W/O = praporčík Mlejnecký, F/Sgt.= rtn. Popelka, W/O Šála, W/O Stirka,
      W/O Škach - u Spitfiru Mk. VC v Exeteru na podzim 1942
POZNÁMKA : O Šálovi knížečka od nakladatele Kolesy „ Spolehlivý dělník nebe „
- www.letci.simcentrum.info
222.Byl sestřelen německou stíhačkou při doprovodu bombardérů na Brest 23. února
      1943 - F/Lt. Václav Řídkošil
223.V Perranporthu na jaře 1942 Sgt. Chlup, ?, Foit, ?
224.Spitfiry VB 310. perutě v Exeteru 1942
225.W/O Trejtnar byl 23. 6. 1942 blízko své základny Exeter sestřelen Fockewulfem 190
a zachránil se padákem - Exeter 1943. POZNÁMKA : Trejtnarův přemožitel
Oberleutnant Armin Faber byl skoro bez benzínu a po dřívějším úrazu páteře nechtěl
skákat padákem. Cestu zpět do Francie mu zatarasily Spitfiry nad jižním pobřežím
Anglie a proto on se svým Fw 190A-3/313 přistál na neoperačním letišti v Pembrey,
Wales. Pozemní personál ho zde pokládal za Nora - www.svazletcu.cz článek "23. 6. 1942"
Byl to první stroj této verze, který padl Britům do rukou nepoškozený.
226.Po nouzovém přistání v Normandii 21. května 1944 Němcům unikl a později
      překročil frontovou linii ke svým - S/Ldr. Hugo Hrbáček DFC
227.V kabině Spitfiru Mk IX sedí velitel A letky F/Lt Karel Drbohlav - Manston jaro
      1945
228.Byl sestřelen nad Brestem 27. února 1943 a padl do zajetí - F/O František Burda
229.Velitel 310. perutě ve svém Spitfiru Mk.IX
      - S/Ldr = škpt. Jiří Hartman DFC V Northwealdu v říjnu 1944
230.Spitfire 310. perutě je připraven pojíždět Northweald podzim 1944
231.F/Sgt. Miroslav Moravec byl zabit při havárii u Chichesteru 7. června
      Appledram květen 1944, v závěsu Spitfiru Mk.IX je 450 liberní bomba
232.Spitfiry 310. perutě krátce před koncem války na letišti Manston.


Panel XX Nejen 311. bombardovací peruť
POZNÁMKA : Protože Němci používali mnoho civilních člunů v Biskajském zálivu
k varování svých ponorek a navádění Luftwaffe proti RAF, 311 sem nejprve deset
dnů shazovala letáky varující Francouze před vstupem do této oblasti. Pak teprve
311. začala všechny čluny potápět. Kromě německých ponorek zde měla 311. peruť i
další cíle - v září 1942 úspěšně napadly tři Wellingtony přístav Bordeaux,
kam z Japonska připlula německá transportní loď s nákladem strategicky důležitého
kaučuku, a 7. 11 1942 zaútočily tři stroje na německé lodi v ústí řeky Gironde a
minimálně jednu zasáhly
233.+234.Znak 311. perutě s husitským heslem v českém jazyce „ Na množství nehleďte „
235.Talbenny 21. 10. 1942 - Zleva Breicetlovi, Kordovi DFC, Mazurkovi,Šedivému DFM.
      
236.TEXT 311 + POZNÁMKA : Liberátory 311. perutě létaly operačně až do 4. června
  +  1945, kdy v Atlantiku hledaly německé ponorky, jenž se vzdaly.
237.S některými 311. posádkami britské velení uvažovalo pro boj na Dálném východě, ale
      Japonsko zatím kapitulovalo. I proto se posádka Aloise Šedivého do Prahy vrátila až  

      1. září 1945, s nimi i František Vaníček příslušník Ground Staff. První Fr. Vaníček z

      osádky Anderleho padl po jejich převelení od 311 k 138 peruti 10. 12. 1942 na trase
      Káhira - Malta.
238.+239.Anglický text o 311. peruti
240.Prezident Beneš v kabině Wellingtonu
241.Edvard Beneš si podává ruku s velitelem 311 - V doprovodu manželky Hany
242.Nejúspěšnější příslušníci 311 podle poštu operačních hodin jak u Bomber, tak u
      Coastal Command
243.Před bombardérem Wellington stojí prezident Československé republiky Dr. Edvard
      Beneš
244.Zleva : Valach, Plzák, Bernát, Konštacký, Horák, Filler.U 311 sloužili dva Josefové z Lidic       POZNÁMKA : Na snímku Horák jako přední střelec. Později pilotem. Stříbrný byl          

      navigátor. Oba se dožili konce války.

 

Film otevřít ZDE