Jste v sekci:

Brookwood v učebnici

2011-08-29

cs

Dne 29. března jsme byli kontaktováni na emailové adrese naší pobočky paní Dagmar Metlickou z Grafické produkce nakladatelství FRAUS. Požádala  nás o celkový snímek Československé sekce na vojenském hřbitově Brookwood, jenž upoutal její pozornost v článku „Hřbitovy Brookwood“ na www.svazletcu.cz. Foto bylo pořízeno předsedou pobočky Ing. Piňosem 19. září 2010 při účasti jeho a Mgr. Povolného na pohřbu Viléma Kauderse MC. Kvůli důvodu použití bylo žádosti vyhověno. Na základě čerstvé informace s potěšením oznamujeme, že fotografie se od 1. září 2011 skutečně stane součástí učebnice dějepisu žáků devátých tříd základních škol.  Ve výše uvedeném článku to je první snímek. Otevřít zde.