Jste v sekci:

Stoleté výročí

2011-05-13

Dne 13. května 1911 vykonal inž. Jan Kašpar na svém jednoplošníku Blériot XI dálkový let z Pardubic do Prahy.

Už 30. dubna téhož roku ale výše zmíněný průkopník letectví u nás podnikl let po trase Pardubice - Chrudim - Pardubice a toho dne večer svezl v letounu jako cestujícího svého bratrance Eugena Čiháka. Evženova kniha " Jak jsem létal a padal" je cenným zdrojem popisující atmosféru leteckých začátků. Dnešní let repliky aviatikova letounu z kunětického letiště u Pardubic do Prahy bude realizován pouze v případě, že vítr nebude příliš silný.