Jste v sekci:

Osvětová činnost

2019-05-16

Naši letci se ji zažili poprvé v Kubince před pětasedmdesáti lety.V RAF pro ně nemyslitelné.

Po příletu z Teheránu 2. dubna 1944 - ZDE - poznávali realitu života v Sovětském svazu. Už za jejich desetidenního pobytu v moskevském hotelu Nacional a rovněž v divadle Bolšoj těatr se jim věnovaly mladé dívky. Měly stejné kabelky od NKVD.

Po příjezdu na výcvikovou základnu Ivanovo začala 13. dubna na učebně výuka teorie. Rovněž v Ivanovu byli naši letci sledováni ženami, zde od místní jednotky NKVD.

3. května 1944 byla z našich pilotů vytvořena 128. stíhací peruť. Velel jí štábní kapitán - škpt- František Fajtl. Jeho zástupcem byl škpt. Jan Klán. Náčelníkem štábu perutě kpt. Stanislav Rejthar a veltelem obou letek poručíci Stehlík a Chábera. V každé letce bylo deset pilotů, včetně Slováků rotmistra - rtm. Matuška a štábního rotmistra - šrtm Dobrovodského. Ti přijeli 9. května.Tito bývalí příslušníci 13. Slovenské letky od Jagdgruppe 52 létali na východní frontě od 7. července 1943 na Me 109G vybavených novým typem radiostanice. 9. září 1943 od jednotky ulétli k Rudé armádě.

V polovině května byli všichni příslušníci perutě dopravními letadly přepraveni na leteckou základnu Kubinka. Zde vyslechli přednášku, co všechno je v Sovětském svazu skvělé. Marxisticko-stalinská propaganda. Do Kubinky čs. letce přijeli navštívit takzvaní " osvětoví pracovníci" – politruci Bedřich Reicin a JUDr. Jaroslav Procházka politizovat i tuhle jednotku.

POZNÁMKY :

1/ Po komunistickém puči 25. února 1948 se stal generál Bedřich Reicin pro všechny bývalé letce

RAF nepřítelem číslo jedna.

2/ Politruk je slovo z ruštiny – politický vedoucí.V armádě Československé socialistické republiky

byl u každé roty.

 

Literatura :

 

Stanislav Rejthar – Dobří vojáci padli – OSTROV 2002