Jste v sekci:

Směr východní fronta

2019-01-30

Před sedmdesáti pěti lety se na Inspektorátě čs. letectva v Londýně konalo rozloučení s piloty odjíždějícími do Sovětského svazu

Jejich seznam je na straně 166 knihy plk. v.v. Josefa Váni, plk. v.v. Johna Sigmunda a pplk. Ing. Emila Padiora "Příslušníci československého letectva v RAF". Neprodejné, vydala Agentura vojenských informací a služeb Ministerstva národní obrany v roce 1998.

Dvacet jedna jmen najdete i v článku ZDE

Vyzváni v listopadu 1943 velitelem Československého stíhacího pluku pplk. Františkem Doležalem odjet bojovat na východní frontu, dobrovolně se přihlásilo osmdesáti stíhacích pilotů ze všech tří československých perutí Královského letectva. Inspektorát byl překvapen tak velkým počtem dobrovolníků. Není se co divit, když pořád ještě létali na zastaralých Spitfirech Mk V.

Sovětské velvyslanectví ale odmítlo udělit souhlas pro vstup na sovětskou půdu asi polovině pilotů, jejichž odchod z RAF britské Ministerstvo letectví už předtím schválilo. Důvodem byly jejich politické názory. O nich bylo velvyslanectví v Londýně informováno jedním z dobrovolníků. Samozřejmě ten byl mezi jedenadvaceti vybranými.

Prezidentu Dr. Edvardu Benešovi tak sovětská strana dala už tehdy v Londýně jasně najevo, jaký politický vývoj bude v Československu po skončení druhé světové války prosazovat.