Jste v sekci:

Alsterufer

2018-12-27

Zasažením této lodi před sedmesáti pěti lety dosáhla československá 311. bombardovací peruť svého největšího úspěchu u Pobřežního velitelství.

Loď plula z Japonska trasou okolo Ohňové země v Jižní Americe do Bordeaux. Úspěšný útok Liberátoru ´H´ provedený 27. prosince 1943 v 16.07 je zmíněn Martinem W. Bowmanem v jeho knize " B 24 Liberátor 1939 – 1945". Poprvé vydáno 1989, znovu nakladatelstvím Patrick Stephens Limited o šest let později.

Nejdetailnější popis události zhotovený před pěti lety Tomem Dolezalem, synem kapitána letounu, najdete na : https://fcafa.com/2013/12/27/70th-anniversary-of-the-alsterufer-sinking/. Jeho článek obsahuje dvě barevné fotografie. Místo potopení Alsteruferu v Biskajském zálivu a telegram pro československou 311. peruť o schválení návrhu nejvyššího velení Pobřežního velitelství udělit jak kapitánovi letounu tak navigátorovi Záslužný letecký kříž Jeho Veličenstvem Jiřím VI. Ostatní snímky jsou černobílé. Fotografie všech osmi členů posádky Liberátoru BZ 796 ´H´´,sedm snímků Alsteruferu pořízených střelcem letounu Koškem a tři výstřižky z novin Illustrated London News z 8. ledna 1944. Je v něm rovněž fotografie tehdy posledního žijícího člena posádky Sgt. Ivana Schwarze, který při útoku BZ 796 seděl za dvojčetem ráže 12, 4 mm v horní věži.

Brigádního generála Ivana Schwarze uvidíte na čtvrté a šesté fotografii článku "Výročí pohřbu Viléma Kauderse ZDE Veterán Schwarz dne 7. června 2008 na zámku Plumlov na panelu 23 expozice "Vítězná křídla" osobně opravil komentář u čtvrtého snímku zleva v první řadě. Na webové stránce to jsou panely 21 – 25 a tento snímek posádky BZ 796 má číslo 285 - ZDE Text je opraven, ale komentář k filmu "Vítězná křídla" z roku 2004 mluvil o posádce Stanislava Huňáčka. To není správně.

Autor knihy "Operace Stonewall" o potopení Alsteruferu Jiří Šulc poslal už v roce vydání knihy - 2011 - výtisk do Anglie jak Ivanu Schwarzovi, tak Tomovi Dolezalovi, synovi kapitána BZ 796.

 

POZNÁMKA : Brigádní generál Ivan Schwarz zemřel v Anglii 1. února 2017.