Jste v sekci:

Pěšák Alexander Hess

2017-10-24

První velitel čs. 310. stíhací perutě byl na italské frontě za druhé světové války dvakrát raněn.

S vysokomýtským 98. pěším plukem přijel  do oblasti Krasu na sočském bojišti v noci z 11. na 12. října 1916. Hned následujícího rána šli do protiútoku mezi Pečinkou a Velikim Hribachem. Toho dne skončila  osmá italská ofenzíva. Pak IR 98 zaujal postavení u kóty 205 na linii Hudi Log - Lukatič - 205 - jižní 208  a 144. Během jedenácté ofenzívy Italů v srpnu 1917 byl Alexander Hess raněn poprvé, a to u strategického kopce Hermada - Monte  Ermada/323/.

24. října 1917 úspěšně zaútočili čeští vojáci  II. praporu 18. královéhradeckého pěšího pluku z úbočí Mrzleho vrhu /1359 / na dvojitou linii italské obrany. Tím byly pozice Italů u vsi Gabrje na řece Soči, kteří odrazili německou 12. pěší divizi, napadeny zleva a zezadu. Díky statečnosti Čechů II/18 Němci obnovili postup podél řeky. Proto dobyli město Kobarid - Caporetto - Kurfeit  ještě téhož dne.

Ústup italské armády se zastavil až na řece Piavě 12. listopadu. Sem postoupil také 98. pěší pluk Vysoké Mýto. Na této frontové linii byl Alexander Hess zraněn podruhé.     

Literatura :

 Jozef Vričan - Po zapadlých stopách českých vojáků - z Julských Alp k Jadranu  Ondřej Havlík 2008