Jste v sekci:

Zapomenutý Kloboučník

2016-10-22

Před 75 lety zahynul jeden ze dvou zakladatelů Čs. nočního stíhacího letectva.

Právě smrt npor. Josefa Kloboučníka, pilota britské 68. perutě nočních stíhačů, přiměla druhého zakladatele kpt. Vlastimila Veselého převzít Josefovo místo. Deník 68. perutě mjr. Vlastimila Veselého DFC začíná 23. října 1941 právě zmínkou o havárii české posádky Beaufighteru R 2029. O čtyři dny později se na jejich pohřbu kpt. Veselý poprvé setkal s velitelem 68. perutě nočních stíhačů mjr. Maxem Aitkenem. Tam Vlastimil Maxovi svoje převelení k 68. navrhnul.

Pilot 96. perutě RAF por. Josef Kloboučník v kabině Hurricanu na snímku 438  ZDE

Příčina havárie R 2029 nebyla objasněna, přestože zápisník čet. Tofela v knize "Deník radiotelegrafisty" uvádí, že v troskách letadla byly nalezeny otvory po kulkách a v Beaufighteru živá černá kočka. Pilot npor. Josef Kloboučník i operátor radaru čet. Josef Klváček byli pohřbeni na Všeobecném hřbitově ve městě Wellington. Snímek obou sousedících náhrobků, jakož i ten četaře Klváčka jsou k vidění na www.fcafa.wordpress.com/not-forgotten/midlands/. V tomto článku to je čtvrtý hřbitov shora. Nedopatřením není snímek náhrobku vedle textu o npor. Josefu Kloboučníkovi ten jeho, ale desátníka Miroslava Drnka.  

Převelení čs. letců k 68. peruti díky diplomatickému jednání npor. Kloboučníka s nimi bylo jeho vlastní iniciativou. Ta je zmíněna také v knize Martina Vrány "Mezi mořem a hvězdami"  Publikace pojednává o dědovi autora - pilotovi 68. perutě Ladislavu Bobkovi DFC.     

POZNÁMKA :

Poručíci letectva Josef Kloboučník a Vlastimil Veselý byli vyřazeni z Vojenské akademie v Hranicích na Moravě ve stejný den  -  ZDE