Jste v sekci:

Kostrba poprvé

2016-02-18

Před sto lety sestřelil tento český pilot rakouského-uherského Fliku 4 dvě letadla italského letectva a třetí ve spolupráci. Takový výkon později dokonce vylepšil.

Jindřich Kostrba pilotoval první německou stíhačku vybavenou synchronizovaným kulometem. Na jaře 1916 Spojenci takový moderní systém palby vpřed přes vrtuli neměli a proto dostali piloti E III zákaz létat dál za frontu. Z toho důvodu dopadla všechna výše uvedená tři sestřelená letadla Italů 18. února 1916 nedaleko frontové linie u řeky Isonzo - Soča. Jeden západně od ní u Palmova a dvě východně od řeky - u Monfalcone a Merny.

Bylo to  necelý měsíc před pátou italskou ofenzívou na Soči. Italové jich na tomto bojišti podnikli od 23. června 1915 do 18. srpna 1917 jedenáct. Oblast byla bráněna také třemi sty tisíci Kostrbovými krajany v plucích pěchoty, domobrany, střeleckých i horských brigádách i praporech polních myslivců. Od 12. října  1916 zde bojoval rovněž  pozdější první velitel československé 310. stíhací perutě RAF Alexandr Hess. 

POZNÁMKY :

1/ Pěchotní pluky - 1, 3, 8, 11, 18, 21, 28, 35, 42, 73, 75, 91, 93, 98, 100 a 102 - z Opavska, Kroměřížska, Brna, Písecka, Hradce Králové, Čáslavska, Prahy, Plzeňska, Terezínska, Chebska, Jindřichohradecka, Českobudějovicka, Šumperska, Vysokomýtecka, Českotěšínska a Benešovska.  Pluky domobrany - 6 Cheb, 11 Jičín, 25 Kroměříž, 31 Těšín, 106 Olomouc. Prapory polních myslivců - 2 Hradec Králové, 17 a 25 Brno. Horské brigády 3 a 15. Střelecké pluky 6 Cheb, 7 Plzeň, 8 Praha a 28 Písek.  Ve 24. domobranecké brigádě napůl se Slovinci. Ti jakož i Češi, Moravané a Slezané zde proti Italům bránili území osídlené Slovany. Proto zde naši bojovali velmi statečně.

2/ Pochodový prapor XI 28. pěšího pluku přezdívaný "pražské děti" 21. července 1915 znovu dobyl klíčový bod obrany Monte San Michelle a 18. listopadu ho ubránil. Projevil obdivuhodnou statečnost. Obě události přiměly Vrchní velení rakousko-uherské armády 26. prosince 1915 poručit pěší pluk 28 Praha znovu vytvořit a vrátit mu prapor. 11. dubna 1915 totiž byl IR28 vyškrtnutý ze seznamu českých pěších pluků vrchním velitelem rakousko-uherské branné moci arcivévodou Fridrichem Mariem Albrechtem. Osm dní předtím Rusové dva prapory IR 28 zajali prý bez boje na Dukelském průsmyku.

3/ Pochodové prapory byly posílány posílit svůj pluk každý čtvrtý až šestý týden 

4/ Alexandr Hess byl na Sočském  válčišti u pěšího pluku  IR 102 Benešov

Zdroje :

Po zapadlých stopách českých vojáků z Julských Alp k Jadranu - Jozef  Vričan  Nakl. Ondřej Havlík 2008

 www.cs-letectvi.cz/osobnost-jindrich-kostrba

Chronicle of Aviation by Jacques Legrand - The JL Internatonal Publishing 1992

.