Jste v sekci:

Nejen Sokolský slib

2015-10-28

U příležitosti výročí vzniku Československa by neměl být zapomenut vliv idejí Sokola na čs. příslušníky RAF.

Zde vštěpované myšlenky vlastenectví je formovaly už od mladých let.  Po okupaci zbytku Čech a Moravy Wehrmachtem se tisíce Sokolů zapojily do odboje. Podle svědectví Oldřicha Dominika pomohl Sokol v Konici zorganizovat únikovou cestu do zahraničí nejen pro jeho bratra Vladimíra, radistu  čs. 311. bombardovací perutě. Bez pomoci Sokolů parašutistickým skupinám vycvičeným v Anglii a Skotsku a shozeným v protektorátu 1941 - 1945 by jejich  činnost byla nemyslitelná. Stejně jako atentát na Heydricha.

1/  Letos 6. května byla na zdi sokolovny ve Velkých Hamrech odhalena pamětní deska plukovníkovi in memoriam Josefu Mohrovi . Právě tam z toho důvodu, že on byl členem místního Sokola před osmdesáti lety a jeho rodný dům byl už dříve zbourán. Snímek pamětní desky - ZDE

2/ Text sokolského slibu máme k dispozici díky rodině bratří Čtvrtlíků, z nichž ani jeden druhou světovou válku nepřežil.  Průkazka patřila Miroslavovi. Text přední strany :

"Bratr Čtvrtlík Miroslav

Přihlásil se v čsl. Zahraniční armádě

dne 1. 8. 1940 za člena Pobočky

Tělocvičné jednoty Sokol Londýn".

Dvakrát kulaté razítko "Pobočka 311. peruť". Jako starosta podepsán Taiber a jednatel  Doubek.  

Zadní strana průkazky s textem Sokolského slibu - ZDE