Jste v sekci:

Jste zváni

2015-05-01

Na odhalení pamětní desky bývalému předsedovi Svazu letců republiky Československé. 8. května v 9. 00

Bude umístěna na rodném domě č. 26 plukovníka Generálního štábu Vítězslava Rosíka v Bzové u Bojkovic. Níže uvedený článek dosvědčuje, jakou osobností byl nejen pro Československé letectvo. Před deseti lety se jeho jméno objevilo na straně 56 knihy Josefa Váni a Jana Raila „Českoslovenští letci ve Francii 1939 – 1940“. Ještě v hodnosti pplk gšt velel od 19. do 21. června 1940 transportu třiceti osmi čs. letců na lodi Robour III z Bordeaux do Falmouth. Vloni byl zmíněn na straně 176 knihy Jiřího Padevěta „Průvodce protektorátní Prahou“. Je tam uveden společně s některými členy Svazu letců republiky Československé, kteří pro čs. letce zajišťovali kontakty k útěku za hranice. Ti si je často vyzvedli přímo v sídle Svazu v domě č. 37 v ulici Na Poříčí.

Článek otevřít  ZDE