Jste v sekci:

První mrtví

2014-09-02

První tři čs. letci padlí v druhé světové válce byli zabiti právě před sedmdesáti pěti lety.

Npor. Kůrku a poručíky Šándora s Rousem zabila krátce po poledni německá bomba při náletu Luftwaffe na letiště v Deblině. Ta zranila také poručíky Miloslava Štěpánka, Viktora Krchu a Benignuse Štefana.  Těla tří mrtvých ležící na místě i následujícího dne byla na rozkaz štábního kapitána Bohumila Lišky pohřbena.  Dvě fotografie šesti hrobů na „Cmentarz Wojenny Balonna“ jsou ZDE

POZNÁMKY :

1/ Na pravé z těchto dvou fotografií jsou tři hroby označené jako „Neznámý čs. voják“ Podle vlastních   slov gen. Zdeňka Škarvady nemohly patřit třem dalším čs. letcům.

-2/ Snímky 46 – 48 prvních třech padlých jsou pod komentáři k fotografiím 1 – 51 filmu „Vítězná křídla“  - komentáře otevřít ZDE

3/ Článek o čs. letcích v Polsku od 2. do 16. září 1939 - ZDE

Literatura :

Josef Váňa, Jan Rail - Českoslovenští letci v polské obrané válce 1939 – AVIS MNO 2003