Jste v sekci:

Další náhrobky čs. letců

2014-08-21

Snímky náhrobků čs. letců pohřbených v Midlands za druhé světové války jsou na webu.

Od 10. srpna je osmnáct snímků náhrobků čet. Miloslava Maňáska, por. Václava Haňky, desátníků Václava Drnka a Josefa Meleny, npor. Josefa Kloboučníka, četařů Josefa Klváčka, Miroslava Čápa, Oldřicha Kestlera a Josefa Martince, npor. Františka Fanty, rotných Josefa Hraly a Rudolfa Jelínka, por. Václava Obšila, ppor. Miroslava Muchy, svob. Emila Tuerkla, ppor. Antonína Kašpara a nadporučíků Emanuela Krajiny a Františka Vocetky na www. fcafa.wordpress.com v článku Not Forgotten – Midlands.

POZNÁMKA : Urny por. Václava Haňky a npor. Františka Vocetky byly v září 2012 uloženy do krypty Památníku zahraničních letců na hřbitově v Prostějově během jeho rekonstrukce.

Jména osmi hřbitovů jsou v poslední z poznámek oddílu Anglie - ZDE