Jste v sekci:

Velký útěk 70

2014-03-24

Letošního vzpomínkového ceremoniálu na „Velký útěk“ se v polském Zaganu účastní nejen příbuzní Arnošta Valenty a Josefa Brykse MBE. Je přítomen rovněž iniciátor stavby pomníku čtyřem z padesáti obětí postaveného v Mostě pan Michal Holý.

Za bezměsíčné noci z 24. na 25. března 1944 uteklo z německého koncentračního tábora Luftwaffe Stalag Luft III v Saganu sedmdesát šest spojeneckých letců. Padesát z nich zaplatilo za svou odvahu životem. Jeden z nich byl Čech.  Té noci bylo v baráku 104 připraveno k útěku 220 letců. Z toho pět Čechů – Arnošt Valenta, Bedřich Dvořák, Ivo Tonder, Josef Bryks a Otakar Černý. Tunelem Harry stačili prolézt před spatřením východu z něj německým strážným a vyhlášením poplachu pouze první tři. Valenta měl číslo 4, Dvořák 14 a Josef Bryks 125. Pořadová čísla Tondera a Černého nám nejsou známa. Z této trojice byl gestapáky zavražděn pouze Arnošt Valenta. Jeho příběh byl již za komunistického režimu zmíněn v literatuře poprvé v roce 1968. Najdete na stranách 80 – 129 druhého vydání knihy Eduarda Čejky „Zlomená křídla“.  

Podrobnější a rovněž aktuálnější informaci najdete v článku Roba Davise „The Great Escape Stalag Luft III Sagan March 24/25th, 1944“ na www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/gt_esc/ . Jeho součástí je jak link na film „Velký útěk“, tak na fotografie pořízené autorem textu dne 23. května 2007. Je na nich bývalý tábor, tamější památník padesáti zavražděným, model tunelu Harry v nedalekém „Museum of Allied POWs Martydom in Zagan“ i vstup do nádraží Sagan, který uprchlíci oné noci dlouho hledali. Článek Roba Davise se skládá z částí nazvaných :  Váleční zajatci, Podmínky a velitelé, Jídlo, dopisy a balíky, Útěkový výbor, Klíčové osoby,  Strážní, trotli a tchoři, Tunely ´Tom´, ´Dick´a ´Harry´, Uprchlíci unikají,  Odplata, Padesát obětí, Přeživší, Znovu chycení, Vyšetřovatelé a Vrazi a pomocníci. Pod fotografiemi padesáti zavražděných je zmínka Le Sueur o památníku letce Svobodných Francouzů kpt. Bernharda Scheidhauera. Ten odhalila 17. září 1999 jeho sestra.

S potěšením oznamujeme, že jména všech šesti účastníků Velkého útěku zavražděných gestapem na území dnešního Československa jsou zmíněna na dvou památnících nacházejících se dvou místech.

Už 29. března 1993 byl u Kostela Pany Marie v Ostravě – Hrabůvce odhalen poručíku Gordonovi Arthuru Kidderovi a majorovi Thomasi Greshamovi Kirby-Greenovi.

Více na www.zs-uhaldy/pamatnik-raf/. Pouze česky.

Předloni na výročí útěku byl na hřbitově v severočeském Mostě odhalen památník kapitánům Leslie George Johny Bullovi DFC a Reginaldu Rusty Kierathovi, poručíku Jerzy Mondscheinovi a majorovi Johnu Edwinu Ashleymu Williamsovi DFC.  Článek otevřít ZDE

Jména všech padesáti popravených účastníků „Velkého útěku“  jsou  připomenuta rovněž na zdi v Hale bombardérů Muzea RAF v Hendonu . U jmenovek je text :  Tato deska je věnována odvážným mužům, kteří sloužili jako dobrovolníci u Fighter, Bomber a Coastal Command na mnoha válčištích a svoji poslední hodinu překonali silou, odvahou a statečností.  Sekvenci filmu otevřít ZDE

Literatura a zdroje informací  :

www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/gr_esc/

www.zs-uhaldy.cz/pamatnik-raf/                                                                                                                                                                                             

Eduard Čejka – Zlomená křídla Naše vojsko 1970

Edward Bishop - The Daily Telegraph of Book of airmen´s obituaries  –  poprvé vydalo 2002 The Octopus Publishing Group. Kpt. Bedřich Dvořák je zmíněn na straně 293 v příběhu kpt. Desmonda Plunketta  v kapitole „ Escapers and Evaders“  - Útěkáři

Svědectví pana Karla Brykse, synovce kpt. Josefa Brykse MBE