Jste v sekci:

Vzpomínka na Otakara Korce

2013-11-26

Vznik článku ke sto pátému výročí narození československého pilota francouzské Groupe de Chasse I/3 inicioval jeho jedenáctiletý praprasynovec Matyáš Korec. Důkladnost jeho matky zjišťující detaily Otakarova života dokazuje nejen seznam použité literatury a dalších zdrojů informací.

(1) Národní archiv, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 289, obraz 500

(2) Archiv hlavního města Prahy, fond: Reálné gymnasium dr.Jana Masaryka, Praha XII.-Vinohrady, nám. Jiřího z Lobkovic 22

(3) Archiv hlavního města Prahy, Název fondu: Střední všeobecně vzdělávací škola, Praha 8, Kolárova 5/271 (Česká státní reálka v Praze X-Karlíně), Maturitní podklady, letní semestr 1933..

(4) VHA, kopie Výkaz o prospěchu, Vojenská akademie, Kvalifikační listina Otakara Korce, kopie v držení autorky

(5) VHA, kopie Výkaz o prospěchu, Vojenská akademie, Kvalifikační listina Otakara Korce, kopie v držení autorky

(6) Petr: Cimala, Ing. Http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/ [online]. 16. 10. 2013 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/vycvik.html

(7) Petr: Cimala, Ing. Http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/ [online]. 16. 10. 2013 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/seznam_absolventu.html

(8) Petr: Cimala, Ing. Http://vojenskaakademiehranice.ic.cz [online]. 16. 10. 2013 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/christel.html

 (9) + (13) + (14) + (15) + (17) + (18) + (19) + (20)  FAJTL, František. Vzpomínky na padlé kamarády. 2. upravené vydání. Praha: Horizont, 1991. ISBN 80-7012-052-5.

 (10) Http://www.brannamoc1938.eu/ [online]. 31. 08. 2013 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://brannamoc1938garda.webnode.cz/valecny-stav-branne-moci/organizace-letectva/letectvo-ii-armady

(11) Lopotník: Nezávislý občasník. Klopotovice: Obecní úřad, 2008, roč. 2008, č. 3. Dostupné z: http://www.klopotovice.cz/file.php?nid=1914&oid=1942641

 (12) RUSÍNSKÝ, Jiří. Olomoucké letiště v Neředíně. 1. vydání. Cheb: Svět Křídel, 2009.ISBN 978-80-86808-62-8.

 (16) LOUCKÝ, František. Mnozí nedoletěli. 1. vydání. Praha: Naše vojsko, 1989. ISBN 28-055-89.

.(21) RAJLICH, Jiří: Mrtví z La Targette - Čs. letci padlí, zahynulí a zemřelí ve Francii v letech 1939-1940, Dokončení (51-70) HISTORIE A VOJENSTVÍ 60, 2011, č.2

(22) Dewoitine D- 520 [online]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://airwar.valka.cz/francie/d_520/index.php

 [online]. [cit. 2013-10-17].

 (23) CIMALA, Petr. Http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/ [online]. 16. 10. 2013 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://vojenskaakademiehranice.ic.cz/prisahy.html

FRAJTOVÁ, H.: Historie Leteckého učiliště v Prostějově 1925 – 1959. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra historie, 2012

Nejdek. Http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek/ [online]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek/Mesto/rodaci/korec.htm

Nejdek. Http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek/ [online]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek/Mesto/rodaci/

Nejdek: Nejdecké listy. Http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek/ [online]. [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://www.kr-karlovarsky.cz/nejdek/listy/

FEJFAR, Stanislav. Válečné deníky 1939-1942 [online]. e Edition. by Robov & Matax, 2004 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://feyfar.wz.cz/deniky.htm

VELIČKA, Tomáš. Českoslovenští stíhači v bitvě o Francii 1940. [online]. 16. 4. 2008 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://www.valka.cz/clanek_12526.html

KUDRNA, Ladislav. Českoslovenští vojáci v prvním roce okupace. [online]. 7.3.2011 [cit. 2013-10-17]. Dostupné z: http://www.valka.cz/clanek_14007.html

Článek otevřete ZDE