Jste v sekci:

Vzpomínka na Josefa Františka

2013-09-27

V sobotu 5. října se bude v Otaslavicích konat pietní vzpomínka ke stému výročí narození slavného rodáka - nejúspěšnějšího pilota Bitvy o Británii seržanta Josefa Františka DFM&Bar. Létal u polské 303. stíhací perutě „Tadeusze Kosziuszka“a byl prvním čs. letcem, jemuž byla udělena Záslužná letecká medaile DFM.

Akci pořádá Obecní úřad Otaslavice. V deset hodin dopoledne budou položeny věnce k památníku před rodným domem pilota, poté si mohou účastníci ceremoniálu prohlédnout mu věnovanou stálou expozici v malém sále Sokolovny stálou. Předměty zde vystavené byly dříve umístěny v přízemí základní školy naproti kostela, do kterého malý Josef v neděli chodil.

Událost je zmíněna rovněž na www.fcafa.wordpress.com v článku „Josef Frantisek Remembrance“ vloženém na tuto webovou stránku 25. září 2013.

Dne 4. června 2004 navštívila hrob čet. Josefa Františka na hřbitově Northwood v severozápadním Londýně skupina členů Svazu letců ČR a k jeho náhrobku s polskou orlicí položila kytici karafiátů. S myšlenkou složit se na kytici a rozdělit ji na dvě, aby mohl být ozdoben rovněž hrob Josefova přítele Viléma Koszarze přišla manželka pilota 111. perutě paní Olga Zadrobílková. Sekvenci filmu o této události najdete ZDE nebo v podsekci „Členové SL ČR v Anglii 2004“ sekce „Dokumentární filmy“.

Na snímku číslo 167 třetího dílu filmu „Vítězná křídla“ ve výše zmíněné sekci je obrázek četaře Josefa Františka u jeho Hurricanu Mk I.

POZNÁMKY : -  Věk 26 let na náhrobku četaře Josefa Františka je nesprávný - mělo být vyryto 27

                  -  Zkratka PLT = Plutonowy = ČETAŘ