Jste v sekci:

Další snímky náhrobků

2013-08-09

Díky www.fcafa.wordpress.com tam od včerejška najdete v článku „Not Forgotten – West Country“ fotografie náhrobků dalších dvaceti sedmi čs. letců RAF pohřbených na deseti hřbitovech v hrabstvích Cornwall, Devon, Dorset a Somerset.

Uvidíte zde náhrobky rotmistra Josefa Jiroutka, rotných Josefa Kubáta, Emila Kuklínka a Stano Waltra, rotmistrů Miloslava Štěpánka, Ladislava Žiláka a Stanislava Halamy, kapitána Miroslava Kredby, svobodníka Josefa Pavláta, kpt. Miroslava Ciglera, rotných Františka Nováka, Václava Orlíka a Rudolfa Pancíře, kpt. Stanislava Zimpricha, rtm. Jaroslava Zapletala, rotných Václava Čapka, Pavla Dřevěného a Jána Filipa, rtm Jana Hornunga, praporčíků Ludvíka Koška, Rudolfa Němečka a Václava Tarantíka, poručíka Karla Novotného, rt. Jaroslava Hlaváče, prap. Jaroslava Dohnala, rt. Emila Szeligy a por. Jaroslava Čermáka.