Jste v sekci:

Náhrobky ve Skotsku

2013-04-07

Díky www.fcafa.wordpress.com uvidíte náhrobky pětatřiceti čs. letců na dvanácti skotských hřbitovech.

 

Na starém hřbitově v Dyce  jsou k vidění náhrobky rotného Aloise Dvořáka a npor. Vladimíra Zaorala, na hřbitově Soroby na ostrově Tiree npor. Leonarda Revillioda, v Ayr rt. Jaroslava Kučery,  v Annan čet. Karla Pošvy, na Katolickém hřbitově Svatého Ondřeje v Dumfries náhrobek četaře Františka Schejbala i por. Aloise Sedláčka, na hřitově Troqueer v Dumfries rtm. Františka Dostála a čet. Karla Šimona, na Římsko-katolickém v Haddington npor. Václava Jíchy, na Farním hřbitově v Kiltearn čet. Jaroslava Kaláška, na starém hřbitově St. Duthus v Tain náhrobky čet. Rudolfa Barvíře, šrtm. Antonína Bednáře, rt. Františka Benedikta, čet. Miloše Bodláka, rtm. Oldřicha Bureše, četaře Václava Černého, čet. Martina Dorniaka, rotmistra Ivo Englaendera, čet. Františka Havránka, rotného Arnošta Hayeka, četaře Waltra Hniličky, čet. Josefa Košťála, rt. Zdeňka Palmeho, štábního rotmistra Štěpána Petráška, rt. Josefa Šebestíka, kpt. Josefa Simeta, čet. Štěpána Štětky a čet. Jozefa Vaniše. V Grangemouth jsou náhrobky rtm. Václava Přerosta a četaře. Bohumila Šímy, Stanraeru vojína Františka Dunděry a svobodníků Zdeňka Hytka a Jana Maršálka. V Kirkinneru byl pohřben npor. Václav Jelínek  

Článek je ZDE a rovněž v Sekci Odkazy, Podsekci Hřbitovy čs. letců – zahraničí - Skotsko