Jste v sekci:

Brookwood novinky

2013-03-22

U příležitosti sto třetího výročí narození navigátora čs. 311. perutě plk. Viléma Kauderse MC dnes byly u zmínek o hřbitovech na www.svazletcu.cz provedeny tři změny.

1/ Články „Hřbitovy Brookwood“ a „Výročí pohřbu Viléma Kauderse“ byly převedeny do sekce „Odkazy“, podsekce „Hřbitovy čs. letců – zahraničí“

2/ Dvě sekvence filmu „Svaz letců ČR v Anglii 2004“ o návštěvě této skupiny jak vojenského, tak civilního hřbitova Brookwood dne 1. června jsou od dneška ve stejnojmenné podsekci oddílu „Dokumentární filmy“,  a k vidění rovněž ZDE a ZDE.

Na první z nich uvidíte nejen československou se kci Vojenského hřbitova Brookwood a náhrobky rtm. Antonína Vanka a škpt. Josefa Ocelky DFC v protější sekci RAF, ale na československé parcele sousedícího civilního hřbitova rovněž náhrobní kameny poručíka Zdeňka Illového, genmjr. Josefa Šnajdra DFC, plk. Eduarda Prchala a jeho manželky plukovnice Dolores, plk. Pavla Svobody, plk. Viktora Gustava Kašlíka s Beryl Unou Kašlíkovou, konstruktéra kulometu Bren Ing. Karla Jana Stallera,  starosty londýnského Sokola Ing. Karla Václava Stallera s Dagmar Eleonor Stallerovou i majora generálního štábu Josefa Hyblera.

Na sekvenci druhé znovu krátce náhrobek Josefa Hyblera, plk. Alexandra Hesse DFC, škpt Františka Štičky,  štábního kapitána Václava Zimy a nadporučíka Josefa Františka Ruprechta.